Cách lấy lại dữ liệu của folder đã cài mật khẩu trên NAS Sysnology DS413Trần Văn Lam / 12-12-2019

1,Bài toán

Folder đã set password nhưng không giải nén được hoặc bị đổi sang chế độ Read-Only cần lấy lại dữ liệu bên trong

Hình minh họa Folder ISO đã set password nhưng Mount bị lỗi

Lỗi cảnh báo không Mount được

2, Cách xử lý

  • Cắm 1 USB hoặc ổ cứng trực tiếp vào cổng USB trên thiết bị NAS
  • Login vào NAS sử dụng Putty, gõ các câu lệnh sau :

cd /volumeUSB1/usbshare1-1 : ‘truy cập vào Folder usbshare1-1 trên USB’

mkdir ISO_Mount                    ‘Tạo mới folder ISO_Mount trên USB’

mount.ecryptfs /volume1/@ISO@/ /volumeUSB1/usbshare1-1/ISO_Mount/ -okey=passphrase:passphrase_passwd=’password folder ISO‘,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=32,ecryptfs_passthrough=n,no_sig_cache,ecryptfs_enable_filename_crypto                :ánh xạ dữ liệu trong folder ISO sang folser ISO_Mount’

  • Kiểm tra trong NAS

Sau đó, chỉ cần copy dữ liệu đã được mount ra ngoài là lấy được dữ liệu.

Chúc các bạn thành công !


to-top