C#[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

by Hoàng Hải Triều / Tháng Năm 21, 2018

Khi gửi email thông qua SMTP server. Tùy theo mỗi server sẽ có 2 kiểu bảo mật SSL: – Explicit SSL: sử dụng port: 25 và 587 – Implicit SSL: sử dụng port: 465 Trong C# có 2 thư viện hỗ trợ cho việc gửi email là [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]. [System.Net.Mail] là thư viện mới […]


[C#] Sự kiên IndexChange/ValueChange của các component trên giao diện.

by Hoàng Hải Triều / Tháng Năm 21, 2018

Kinh nghiệm từ dự án Petro và CRM cho thấy nên hạn chế tối đa các event thuộc đạng IndexChange và ValueChange. Vì khi mở một form và đổ dữ liệu vào thì các sự kiện này sẽ được gọi. Trường hợp đó code trong các hàm này sẽ chạy và nếu dùng để check […]


[C#] Sự kiện onKeyDown, onKeyPress và onKeyUp

by Hoàng Hải Triều / Tháng Tư 2, 2018

Cả 3 sự kiện này đều để nhận biết khi nào người dùng nhấn một phím trên bàn phím. Trong 3 loại sự kiện này khuyến khích dùng onKeyDown là tốt nhất. Hai sự kiện còn lại khi xử lý không cẩn thận có thể gây lỗi khi sự kiện chưa kết thúc đã có […]


[C#] Kinh nghiệm khi xử lý tín hiệu đọc từ Handy

by Hoàng Hải Triều / Tháng Tư 2, 2018

Lỗi gặp phải Lỗi xảy ra khi quét một mã vạch hoặc hình ảnh nhưng data lại điền liên tục vào 2 textbox thay vì 1 text box được chỉ định. Đã kiểm tra tất cả code điền dữ liệu vào textbox bị điền sai đó nhưng vẫn không thấy vấn đề. Lỗi xảy ra […]


to-top