HTML – CSSKinh nghiệm khi code phần view để in ra giấy

by Hoàng Hải Triều / Tháng Tám 7, 2019

Khi code các dự án liên quan đến quản lý hoặc bán hàng, thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp yêu cầu cần phải in các dữ liệu ra giấy theo mẫu có sẵn như là in hóa đơn đỏ hoặc in các giấy tờ bằng cấp ..etc. Việc này tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế thì […]


Cách sử dụng Font-face cho web

by Hoàng Hải Triều / Tháng Một 13, 2017

Khai báo @Font-face Khai báo @font-face phía đầu file css, chỉ định đường dẫn đến nơi lưu trữ font. @font-face { font-family: myFont; src: url(font_vietvang.woff2); } myFont : tên font khai báo font_vietvang.woff2 : file của font cần khai báo với định dạng woff2 Trình duyệt hỗ trợ Có nhiều định dạng font chữ để […]


to-top