IOSFirebase – Cách sử dụng Realtime Database và Cloud Functions để notification về Client

by Nguyễn Anh Vũ / Tháng Sáu 12, 2019

I/. Đôi nét về Firebase Firesbase là giải pháp cơ sở dữ liệu thời gian thực của Google là một cơ sở dữ liệu không cần ngôn ngữ truy vấn riêng. Firebase có thể cung cấp cho bạn tính năng hỗ trợ dữ liệu theo thời gian thực, cung cấp các bản dựng web, android […]


to-top