JavascriptRemote Debugging Android Devices – Công cụ tuyệt vời cho Frontend Developer

by Trần Minh Trí / Tháng Bảy 4, 2018

Đối với các dự án có sử dụng JavaScript, việc debug khi test trên trình duyệt của di động là không khả thi. Để khắc phục tình trạng này, Chrome đã bổ sung một chức năng mới trên Chrome Devtools đó là Remote-debug Android Devices. Sau đây là cách cài đặt và sử dụng Remote-debug […]


to-top