Kế ToánThuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm

by Từ Hậu Kế Nhã / Tháng Chín 19, 2018

1/ Thế nào là dịch vụ phần mềm: Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm. (Khoản 10, điều 3, Nghị […]


CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM

by Từ Hậu Kế Nhã / Tháng Năm 29, 2018

I. BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN o Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc (Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC). o Chứng từ khấu trừ […]


to-top