Kĩ ThuậtBảo vệ ứng dụng khỏi các cuộc tấn công (SQL injection, XSS, …)

by Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên / Tháng Tám 23, 2018

Có rất nhiều cách tấn công vào một ứng dụng của bạn. Nhưng tôi xin hướng dẫn cách phòng chống những tấn công căn bản, thường dùng nhất. SQL Injection Đối với các ứng dụng kết nối với CSDL, ta hay dùng các yêu cầu từ client để truy vấn trực tiếp đến CSDL. Kẻ […]


[High Available] Sử dụng Keepalived (kết nối dự phòng) kết hợp với haproxy (cân bằng tải).

by Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên / Tháng Tám 20, 2018

Như ở bài trước ta có sử dụng cân bằng tải để tăng tốc độ xử lý của web server. Thuật toán Round robin có vẻ giống như một kết nối dự phòng trong trường hợp web server này chết thì sẽ sử dụng web server khác. Tuy nhiên mục đích chính của cân bằng […]


Cân bằng tải (LOAD BALANCING) tối ưu tốc độ xử lý (4 layer).

by Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên / Tháng Tám 17, 2018

Cân bằng tải giúp cho server xử lý được số lượng request lớn. Theo như các đi thông thường thì request từ client đi trực tiếp tới một web server duy nhất, điều này có thể gây nghẽn server, tốc độ xử lý chậm.     Cân bằng tải sẽ dựa vào thuật toán tuỳ […]


Module login cho CI (codeigniter) framework.

by Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên / Tháng Tám 15, 2018

Module này được viết mục đích để sử dụng chung chức năng tạo mật khẩu, đăng nhập, xác nhận token trong ci framework. Sau đây là cách cấu hình mudule. Trong file autoload.php config: $autoload[‘libraries’] = array(‘database’); Trong file config.php config: $config[‘authenticate’] = array( “user” => array( // Thông tin một số column map với […]


[Android] Truy cập Internal API thông qua phương pháp reflection

by Đỗ Thành Tài / Tháng Bảy 2, 2018

Yêu cầu: Ngắt cuộc gọi theo yêu cầu nhất định như theo thời gian và nhiều điều kiện. Kể cả khi người dùng đã nhận cuộc gọi hay chưa. Class ví dụ: Telephony Class Code: try { String serviceManagerName = “android.os.ServiceManager”; String serviceManagerNativeName = “android.os.ServiceManagerNative”; String telephonyName = “com.android.internal.telephony.ITelephony”; Class<?> telephonyClass; Class<?> telephonyStubClass; Class<?> serviceManagerClass; […]


to-top