Kĩ Thuật[Android] Truy cập Internal API thông qua phương phát reflection

by Đỗ Thành Tài / Tháng Bảy 2, 2018

Yêu cầu: Ngắt cuộc gọi theo yêu cầu nhất định như theo thời gian và nhiều điều kiên. Kể cả khi người dùng đã nhận cuộc gọi hay chưa. Class ví dụ: Telephony Class Code: try { String serviceManagerName = “android.os.ServiceManager”; String serviceManagerNativeName = “android.os.ServiceManagerNative”; String telephonyName = “com.android.internal.telephony.ITelephony”; Class<?> telephonyClass; Class<?> telephonyStubClass; Class<?> serviceManagerClass; […]


[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

by Đỗ Thành Tài / Tháng Năm 21, 2018

Khi gửi email thông qua SMTP server. Tùy theo mỗi server sẽ có 2 kiểu bảo mật SSL: – Explicit SSL: sử dụng port: 25 và 587 – Implicit SSL: sử dụng port: 465 Trong C# có 2 thư viện hỗ trợ cho việc gửi email là [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]. [System.Net.Mail] là thư viện mới […]


[C#] Sự kiện onKeyDown, onKeyPress và onKeyUp

by Đỗ Thành Tài / Tháng Tư 2, 2018

Cả 3 sự kiện này đều để nhận biết khi nào người dùng nhấn một phím trên bàn phím. Trong 3 loại sự kiện này khuyến khích dùng onKeyDown là tốt nhất. Hai sự kiện còn lại khi xử lý không cẩn thận có thể gây lỗi khi sự kiện chưa kết thúc đã có […]


[C#]Kinh nghiệm khi xử lý tín hiệu đọc từ Handy

by Đỗ Thành Tài / Tháng Tư 2, 2018

Lỗi gặp phải: – Lỗi xảy ra khi quét một mã vạch hoặc hình ảnh nhưng data lại điền liên tục vào 2 textbox thay vì 1 text box được chỉ định. Đã kiểm tra tất cả code điền dữ liệu vào textbox bị điền sai đó nhưng vẫn không thấy vấn đề. Lỗi xảy […]


to-top