VIỆT VANG - Kinh NghiệmDi chuyển thư mục nặng ra khỏi ổ C để ổ C khỏi bị đầy.

Hoàng Hải Triều / 05-07-2019

Khi ổ C bị đầy, cách ta thường nghĩ là Xóa bớt vài thư mục ở ổ C. Tuy nhiên chúng ta băn khoăn liệu các thư mục chúng ta định xóa có cần thiết hay không? Câu trả lời. Ngoài các thư mục mà Windows tự xóa để free thêm ổ đĩa thì đều […]


redirect url có www về url không có www, và http về https

Hoàng Hải Triều / 03-07-2019

Việc có 2 trang web nhiều địa chỉ url cho 1 trang web rất không có lợi về SEO và đôi khi một trong số đó không hoạt động thì người dùng sẽ tưởng là bản thân trang web đó không hoạt động. Ví dụ chúng ta có thể có 4 url sau cho 1 […]


Cách tạo certificate và áp dụng ssl (hhtps) cho 1 trang web.

Hoàng Hải Triều / 03-07-2019

Tạo ssl (https) bằng certificate miễn phí (Let’s Enscrypt). Cách tạo certificate và áp dụng ssl (hhtps) cho 1 trang web. Điều kiện:  Webserver là linux 1. Cài certbot vô server để có thể chạy lệnh cerbot. (cách cài thì hãy tìm trên mạng). 2. Chạy lệnh sau để tạo các file certificate này nọ. […]


Vấn đề khó kết nối API với http và https trên Android 9

Đỗ Thành Tài / 01-07-2019

Trên Android 9, Google đã siết chặt hơn các vấn đề bảo mật cũng như kết nối đến API. Cần phải thêm 1 file network_security_config.xml để xác định rõ các link kết nối API, nếu không sẽ không kết nối được. Cách thực hiện 1. Tạo file network_security_config.xml 2. Trong AndroidManifest.xml, thêm vào dòng sau […]


Cách khôi phục database khi mysql bị lỗi (recover mysql database)

Trần Thanh Luân / 19-06-2019

Các bước thực hiện: Kiểm tra table bị lỗi. Cách kiểm tra vào file log lỗi của mysql (mysql_error.log) Di chuyển file ibd của table bị lỗi ra 1 thư mục khác. (receiptdetail.ibd) Đăng nhập vào mysql và run lệnh tương ứng với table bị lỗi: ALTER TABLE mydb.receiptdetail DISCARD TABLESPACE; Stop mysql. Copy file […]


to-top