VIỆT VANG - Kinh Nghiệm8 bước để bảo trì một hệ thống có quản lý source bằng SVN

Hoàng Hải Triều / 20-02-2019

1. Back up thư mục svn trên máy local Nếu trên máy không có svn local thì tạo mới 1 thư mục rỗng “svn-local” 2. Update từ svn server về svn local (Nếu có xung đột thì có thể xóa toàn bộ nội dung SVN local rồi check-out SVN server về) 3. Update source trên […]


Kê khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT

Từ Hậu Kế Nhã / 19-02-2019

Khai thuế xong mà phát hiện sai sót nhưng vẫn còn trong hạn kê khai thì chỉ cần lập lại tờ khai mới – tờ khai ban đầu ( số liệu đã điều chỉnh đúng) và nộp lại không dùng KHBS.     2. Khai thuế xong mà phát hiện sai sót nhưng đã hết […]


[GitLab] Xem code trực tiếp trên Git

Đỗ Thành Tài / 28-01-2019

Thông thường để xem và kiểm tra code do dev viết phải mở bằng IDE hoặc một phần mềm chuyên biệt. Điều này khá rắc rối nếu máy của người muốn xem không có các chương trình cần thiết hoặc người đó ít kinh nghiệm về IT. Nếu code đó đã được up lên Git […]


Thống kê các ký tự 1 byte và 2 byte (半角文字と全角文字の集計)

ADMIN / 16-01-2019

半角文字 (半角英数字記号)(Hệ thống ký tự 1 byte)  半角英小文字 (Ký tự thường)  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  半角英大文字 (Ký tự in hoa) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  半角数字 (Ký tự số) 0123456789  半角カナ (Ký tự Katakana) ア ァ イ ィ ヴ ウ ゥ エ ェ オ ォ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ […]


[Android] Kinh nghiệm điều chỉnh font size tự động

Đỗ Thành Tài / 03-01-2019

Hiện tại Goolge đã hỗ trợ điều chỉnh font size tự động trên nhiều kích cỡ màn hình điện thoại (Android 8.0 trở lên). Link tham khảo: https://developer.android.com/guide/topics/ui/look-and-feel/autosizing-textview android:autoSizeMaxTextSize="20sp" ---> Font size lớn nhất, lấy thông số của màn hình to nhất được hỗ trợ. android:autoSizeMinTextSize="10sp" ---> Font size nhỏ nhất, lấy thông số của […]


to-top