VIỆT VANG - Kinh NghiệmWindows bị tràn bộ nhớ, kill các PID chiếm bộ nhớ nhiều nhất.

Hoàng Hải Triều / 13-07-2018

Một giải pháp tạm thời để giải phóng bộ nhớ cho windows, tìm và kill các PID chiếm nhiều bộ nhớ. Giải pháp lâu dài là phải tìm hiểu xem các Process tương ứng đó có cần thiết không? Nếu cần thì có thể tìm các phần mềm khác có cùng chức năng để thay […]


Tích Hợp Slack Vào Redmine

Hoàng Hải Triều / 11-07-2018

Trên Slack Bước 1: Trước tiên cần đang ký một workspaces trên link Slack Bước 2: Trên màn hình workspaces đã tạo. Chọn Add an app để tìm kiếm và thêm Incoming Webhook vào workspaces của bạn. Khi đã tìm thấy Incoming Webhook bạn click vào Add Configuration để tiến hành add app. Bước 3: […]


Remote Debugging Android Devices – Công cụ tuyệt vời cho Frontend Developer

Hoàng Hải Triều / 04-07-2018

Đối với các dự án có sử dụng JavaScript, việc debug khi test trên trình duyệt của di động là không khả thi. Để khắc phục tình trạng này, Chrome đã bổ sung một chức năng mới trên Chrome Devtools đó là Remote-debug Android Devices. Sau đây là cách cài đặt và sử dụng Remote-debug […]


[Android] Truy cập Internal API thông qua phương pháp reflection

Hoàng Hải Triều / 02-07-2018

Yêu cầu: Ngắt cuộc gọi theo yêu cầu nhất định như theo thời gian và nhiều điều kiện. Kể cả khi người dùng đã nhận cuộc gọi hay chưa. Class ví dụ: Telephony Class Code: try { String serviceManagerName = “android.os.ServiceManager”; String serviceManagerNativeName = “android.os.ServiceManagerNative”; String telephonyName = “com.android.internal.telephony.ITelephony”; Class<?> telephonyClass; Class<?> telephonyStubClass; Class<?> serviceManagerClass; […]


Kinh Nghiệm Sử Dụng Socket Cho Dự Án Auction.

Hoàng Hải Triều / 11-06-2018

Môi trường yêu cầu : NodeJS và NPM: môi trường cài đặt và thực thi socket (Cài đặt). Socket.io: Môi trường socket (Tìm hiểu thêm). PM2: Chạy background môi trường socket trên server (Tìm hiểu thêm). Supervisor : Môi trường thực hiện nhiệm vụ khởi động lại socket khi xảy ra vấn đề làm cho […]


to-top