VIỆT VANG - Kinh NghiệmShift JIS Kanji Code Table

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 21-03-2018

Shift-JIS Kanji Table 81 3f |   、 。 , . ・ : ; ? ! ゛ ゜ ´ ` ¨ 81 4f | ^  ̄ _ ヽ ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 〆 〇 ー ― ‐ / 81 5f | \ ~ ∥ | … ‥ ‘ ’ “ ” ( ) […]


EUC-JP Kanji Code Table

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 21-03-2018

EUC-JP Kanji Table a1 a0 |   、 。 , . ・ : ; ? ! ゛ ゜ ´ ` ¨ a1 b0 | ^  ̄ _ ヽ ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 〆 〇 ー ― ‐ / a1 c0 | \ ~ ∥ | … ‥ ‘ ’ “ ” ( ) […]


Unicode Kanji Code Table

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 21-03-2018

Unicode Kanji Table Japanese-style punctuation ( 3000 – 303f) 3000   、 。 〃 〄 々 〆 〇 〈 〉 《 》 「 」 『 』 3010 【 】 〒 〓 〔 〕 〖 〗 〘 〙 〚 〛 〜 〝 〞 〟 3020 〠 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 〪 […]


Kinh nghiệm nâng cấp từ PHP 5.1/5.3 lên 5.6 hoặc PHP 7 bằng Editor PhpStorm và sử dụng PhpStorm

Trần Thiện Nhân / 16-03-2018

Phần mềm JetBrains PhpStorm từ lâu đã trở thành là 1 trong những phần mềm lập trình website thông minh nhất. Không tốn nhiều dung lượng ổ cứng nhưng lại cực kì thông minh, giúp bạn lập trình, vá lỗi, debug, suggest đầy đủ, hiệu quả và nhanh chóng . Những điều PhpStorm mang lại […]


Xóa file khi ổ C bị đầy

Hoàng Hải Triều / 15-03-2018

C:\Windows\Temp C:\Users\{user name}\AppData\Local\Temp C:\Documents and Settings\{user name}\Local Settings\Temp C:\Windows\Installer\$PatchCache$ C:\Users\{user name}\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files C:\Documents and Settings\{user name}\Local Settings\Temporary Internet Files C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download C:\hiberfil.sys (tham khảo cách xóa phía dưới) Chế độ ngủ (Sleep) giữ máy tính của bạn hoạt động ở trạng thái năng lượng thấp. Khi bạn bật máy từ chế độ Sleep, hệ thống […]


to-top