VIỆT VANG - Kinh NghiệmCÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM

Từ Hậu Kế Nhã / 29-05-2018

I. BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN o Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc (Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC). o Chứng từ khấu trừ […]


[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

Hoàng Hải Triều / 21-05-2018

Khi gửi email thông qua SMTP server. Tùy theo mỗi server sẽ có 2 kiểu bảo mật SSL: – Explicit SSL: sử dụng port: 25 và 587 – Implicit SSL: sử dụng port: 465 Trong C# có 2 thư viện hỗ trợ cho việc gửi email là [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]. [System.Net.Mail] là thư viện mới […]


[C#] Sự kiên IndexChange/ValueChange của các component trên giao diện.

Hoàng Hải Triều / 21-05-2018

Kinh nghiệm từ dự án Petro và CRM cho thấy nên hạn chế tối đa các event thuộc đạng IndexChange và ValueChange. Vì khi mở một form và đổ dữ liệu vào thì các sự kiện này sẽ được gọi. Trường hợp đó code trong các hàm này sẽ chạy và nếu dùng để check […]


Kinh Nghiệm Dự Án Coding HTML

Hoàng Hải Triều / 17-05-2018

Sau khi hoàn thành dự án HTML của công ty, có một số kinh nghiệm được rút ra như sau: Khi code nhiều template có cấu trúc tương tự nhau thì nên code trước 1 template chuẩn ( css, kích thước ảnh, font chữ,..) để khi chỉnh sửa thì không mất nhiều thời gian Các […]


[C#] Sự kiện onKeyDown, onKeyPress và onKeyUp

Hoàng Hải Triều / 02-04-2018

Cả 3 sự kiện này đều để nhận biết khi nào người dùng nhấn một phím trên bàn phím. Trong 3 loại sự kiện này khuyến khích dùng onKeyDown là tốt nhất. Hai sự kiện còn lại khi xử lý không cẩn thận có thể gây lỗi khi sự kiện chưa kết thúc đã có […]


to-top