VIỆT VANG - Kinh NghiệmRelease App trên App Store

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

Khi release App thường tốn rất nhiều thời gian và bị từ chối rất nhiều lần trước khi được chấp nhận Giải pháp: cần chuẩn bị sẵn sàng để đợi phản hồi từ Apple và sửa lỗi nếu có


Chỉnh giao diện cho các màn hình Iphone

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

Khi viết App IOS thì ban đầu ta chỉ chỉnh nó trên một thiết bị cụ thể sau đó khi chạy App thì sẽ bị vỡ giao diện Giải pháp : Sử dụng Auto layout và Size classes thiết kế giao diện


Font trên đa trình duyệt

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

Có thể một trang web  chạy tốt trên Google nhưng chưa chắc đã như vậy trên firefox,Internet Explorer,Safari… Giải pháp : viết trang JSP(Java Server Pages) để có có thể chạy được trên tất cả trình duyệt


Fix lỗi PHP

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Khi thực hiện lưu dữ liệu vào database nên bỏ khoản trắng ở 2 đầu của 1 chuỗi vì sẽ ảnh hưởng tới kết quả dữ liệu.


Fix lỗi mysql

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Khi thực hiện lưu dữ liệu nên dùng frame-work để lưu không nên dùng lệnh trực tiếp, sẽ không lưu được những ký tự đặc biệt. Ví dụ như hình bên sau khi đã chỉnh sửa comment lại.


to-top