VIỆT VANG - Kinh Nghiệm[C#] Sự kiện onKeyDown, onKeyPress và onKeyUp

Hoàng Hải Triều / 02-04-2018

Cả 3 sự kiện này đều để nhận biết khi nào người dùng nhấn một phím trên bàn phím. Trong 3 loại sự kiện này khuyến khích dùng onKeyDown là tốt nhất. Hai sự kiện còn lại khi xử lý không cẩn thận có thể gây lỗi khi sự kiện chưa kết thúc đã có […]


Chuẩn bị thiết bị lánh nạn khi có hỏa hoạn

Hoàng Hải Triều / 02-04-2018

Vừa rồi, sau vụ hỏa hoạn đáng tiếc ở toà nhà Carina, công ty chúng tôi cũng phải tự mình xem lại tình trạng Phòng cháy, và chữa cháy ở công ty của mình. Và chúng tôi nhận ra, nếu có hỏa hoạn bịt kín mất lối cầu thang bộ thì việc thoát ra bằng […]


[C#] Kinh nghiệm khi xử lý tín hiệu đọc từ Handy

Hoàng Hải Triều / 02-04-2018

Lỗi gặp phải Lỗi xảy ra khi quét một mã vạch hoặc hình ảnh nhưng data lại điền liên tục vào 2 textbox thay vì 1 text box được chỉ định. Đã kiểm tra tất cả code điền dữ liệu vào textbox bị điền sai đó nhưng vẫn không thấy vấn đề. Lỗi xảy ra […]


Shift JIS Kanji Code Table

Hoàng Hải Triều / 21-03-2018

Shift-JIS Kanji Table 81 3f |   、 。 , . ・ : ; ? ! ゛ ゜ ´ ` ¨ 81 4f | ^  ̄ _ ヽ ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 〆 〇 ー ― ‐ / 81 5f | \ ~ ∥ | … ‥ ‘ ’ “ ” ( ) […]


EUC-JP Kanji Code Table

Hoàng Hải Triều / 21-03-2018

EUC-JP Kanji Table a1 a0 |   、 。 , . ・ : ; ? ! ゛ ゜ ´ ` ¨ a1 b0 | ^  ̄ _ ヽ ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 〆 〇 ー ― ‐ / a1 c0 | \ ~ ∥ | … ‥ ‘ ’ “ ” ( ) […]


to-top