VIỆT VANG - Kinh NghiệmCó thể in trực tiếp trên App Android

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

App Android không thể in được hóa đơn Giải pháp : sử dụng Printer Functions từ thư viện php_printer.dll của PHP 5.5.x để có thể in hóa đơn cho App


Release App trên App Store

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

Khi release App thường tốn rất nhiều thời gian và bị từ chối rất nhiều lần trước khi được chấp nhận Giải pháp: cần chuẩn bị sẵn sàng để đợi phản hồi từ Apple và sửa lỗi nếu có


Chỉnh giao diện cho các màn hình Iphone

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

Khi viết App IOS thì ban đầu ta chỉ chỉnh nó trên một thiết bị cụ thể sau đó khi chạy App thì sẽ bị vỡ giao diện Giải pháp : Sử dụng Auto layout và Size classes thiết kế giao diện


Font trên đa trình duyệt

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

Có thể một trang web  chạy tốt trên Google nhưng chưa chắc đã như vậy trên firefox,Internet Explorer,Safari… Giải pháp : viết trang JSP(Java Server Pages) để có có thể chạy được trên tất cả trình duyệt


Fix lỗi PHP

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Khi thực hiện lưu dữ liệu vào database nên bỏ khoản trắng ở 2 đầu của 1 chuỗi vì sẽ ảnh hưởng tới kết quả dữ liệu.


to-top