VIỆT VANG - Kinh NghiệmUnicode Kanji Code Table

Hoàng Hải Triều / 21-03-2018

Unicode Kanji Table Japanese-style punctuation ( 3000 – 303f) 3000   、 。 〃 〄 々 〆 〇 〈 〉 《 》 「 」 『 』 3010 【 】 〒 〓 〔 〕 〖 〗 〘 〙 〚 〛 〜 〝 〞 〟 3020 〠 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 〪 […]


Kinh nghiệm nâng cấp từ PHP 5.1/5.3 lên 5.6 hoặc PHP 7 bằng Editor PhpStorm và sử dụng PhpStorm

Trần Thiện Nhân / 16-03-2018

Phần mềm JetBrains PhpStorm từ lâu đã trở thành là 1 trong những phần mềm lập trình website thông minh nhất. Không tốn nhiều dung lượng ổ cứng nhưng lại cực kì thông minh, giúp bạn lập trình, vá lỗi, debug, suggest đầy đủ, hiệu quả và nhanh chóng . Những điều PhpStorm mang lại […]


Xóa file khi ổ C bị đầy

Hoàng Hải Triều / 15-03-2018

C:\Windows\Temp C:\Users\{user name}\AppData\Local\Temp C:\Documents and Settings\{user name}\Local Settings\Temp C:\Windows\Installer\$PatchCache$ C:\Users\{user name}\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files C:\Documents and Settings\{user name}\Local Settings\Temporary Internet Files C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download C:\hiberfil.sys (tham khảo cách xóa phía dưới) Chế độ ngủ (Sleep) giữ máy tính của bạn hoạt động ở trạng thái năng lượng thấp. Khi bạn bật máy từ chế độ Sleep, hệ thống […]


[PHP] Lỗi 500 internal gây ra bởi việc sử dụng các hàm require, require_once, include, include_once

Hoàng Hải Triều / 14-03-2018

Thông thường, khi sử dụng những hàm này trên môi trường local thì sẽ không có lỗi, nhưng khi up lên server thì sẽ gây ra lỗi 500 internal do đường dẫn không đúng. Khắc phục bằng cách sử dụng full path bằng hàm realpath() Ví dụ: Câu lệnh chạy tốt trên local: require ('PHPMailer/src/PHPMailer.php'); […]


Convert sang SJIS

Hoàng Hải Triều / 13-03-2018

– PHP cung cấp rất nhiều hàm để phục vụ việc convert dữ liệu, iconv, mb_convert_encoding… Hàm iconv cung cấp 2 cờ TRANSLIT và IGNORE, phục vụ cho việc thông báo lỗi. Hàm mb_convert_encoding hỗ trợ trên nhiều nền tảng hơn iconv. Trong một số trường hợp chuỗi đầu vào chứa những ký tự đặc […]


to-top