VIỆT VANG - Kinh NghiệmCài đặt server linux

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Đọc lỗi khi cài đặt vào tìm hiểu chính xác. Ví dụ khi cài 1 trang web 25hour.com có 1 tính năng sử dụng gửi mail với file .cgi. Sau khi cài đặt và cấu hình giống như hướng dẫn báo lỗi sau khi đọc báo lỗi trong command line được thông báo là thiếu […]


Xài thư viện có sẵn

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Có những thư viện có sẵn nên tích hợp vào trong quá trình lập trình. Ví dụ : sử dụng thư viện validate jquery (https://jqueryvalidation.org/)


Viết code

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Code quá nhiều. Tốt nhất cố gắng viết ngắn gọn (dễ hiểu). Hay còn gọi là code đọc đươc . ( mọi người đều đọc được). Ví dụ : trong 1 mảng nối các phần tử lại với nhau bằng ký tự “/”  thì thay vì dùng foreach lặp cái phần tử để nối lại […]


Mục tiêu và mục đích

Lưu Chí Thành / 13-01-2017

Trong công việc hay cuộc sống nên đặt ra những mục tiêu cụ thể, trong khả năng và đề ra thời gian cụ thể thực hiện mục tiêu và đạt được mục đích. Ví dụ như mục tiêu là lấy được bằng tiếng nhật N2 để có được mức lương cao hơn hiện tại.


Tinh thần và sức khỏe

Lưu Chí Thành / 13-01-2017

Nên ngủ đủ giấc và không để tồn đọng stress để có tinh thần tốt và sức khỏe để làm việc hiệu quả. Nên ngủ khoảng 6 đến 7 tiếng và tham gia vui chơi giải trí sau giờ làm.


to-top