VIỆT VANG - Kinh NghiệmCông văn 404/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm.

Từ Hậu Kế Nhã / 07-06-2017

Khái niệm “dịch vụ phần mềm” Căn cứ vào khoản 10, Điều 3, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP (ngày 03/05/2007) của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, khái niệm “dịch vụ phần mềm” được quy định là “hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục […]


Thuật ngữ chuyên ngành IT tiếng Nhật

Hoàng Hải Triều / 18-05-2017

Trong quá trình thực hiện các dự án IT với khách hàng Nhật, cũng như tổ chức training cho các bạn thực tập sinh học về từ vựng chuyên ngành IT tiếng Nhật, chúng tôi có tổng hợp được một số Thuật ngữ IT chuyên ngành tiếng Nhật thành file Excel theo các lĩnh vực […]


Nội dung cơ bản về BHXH-BHYT-BHTN (Công ty)

Từ Hậu Kế Nhã / 16-05-2017

Loại Tỷ lệ trích lập Cơ sở tiền lương VBPL liên quan NLĐ NSDLĐ BHXH 8% 18% Mức lương và phụ cấp lương của NLĐ ghi trên hợp đồng Nghị định 115/2015/NĐ-CP 8% 17.5% Mức lương ghi trên hợp đồng lao động Nghị định Số: 44/2017/NĐ-CP Áp dụng từ ngày 1/6/17 BHYT 1.5% 3% Tiền […]


Khi nào thì không phải khấu trừ thuế TNCN? (mẫu cam kết 02)

Từ Hậu Kế Nhã / 21-04-2017

Đối với người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả nếu: + Mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN 10% + Mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN. Nếu không […]


Tối ưu SEO

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Ngày xưa thì Google còn xem xét các Meta Tags, Meta Description khi tính toán ranking cho các trang web. Hiện nay Google không làm việc đó nữa. Vì vậy, cơ bản là Meta Tags thì không nên thêm vào. Còn Meta Description thì vẫn nên thêm vào vì khi hiển thị kết quả tìm […]


to-top