VIỆT VANG - Kinh NghiệmFont trên đa trình duyệt

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

Có thể một trang web  chạy tốt trên Google nhưng chưa chắc đã như vậy trên firefox,Internet Explorer,Safari… Giải pháp : viết trang JSP(Java Server Pages) để có có thể chạy được trên tất cả trình duyệt


Fix lỗi PHP

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Khi thực hiện lưu dữ liệu vào database nên bỏ khoản trắng ở 2 đầu của 1 chuỗi vì sẽ ảnh hưởng tới kết quả dữ liệu.


Fix lỗi mysql

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Khi thực hiện lưu dữ liệu nên dùng frame-work để lưu không nên dùng lệnh trực tiếp, sẽ không lưu được những ký tự đặc biệt. Ví dụ như hình bên sau khi đã chỉnh sửa comment lại.


Cài đặt server linux

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Đọc lỗi khi cài đặt vào tìm hiểu chính xác. Ví dụ khi cài 1 trang web 25hour.com có 1 tính năng sử dụng gửi mail với file .cgi. Sau khi cài đặt và cấu hình giống như hướng dẫn báo lỗi sau khi đọc báo lỗi trong command line được thông báo là thiếu […]


Xài thư viện có sẵn

Lê Ngọc Tuấn / 13-01-2017

Có những thư viện có sẵn nên tích hợp vào trong quá trình lập trình. Ví dụ : sử dụng thư viện validate jquery (https://jqueryvalidation.org/)


to-top