VIỆT VANG - Kinh NghiệmThời điểm thẻ BHYT đóng đủ 5 năm

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

Theo quy định tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT thì “Thời hạn đủ 05 năm liên tục:…”  được in phía cuối thẻ BHYT dành cho những đối tượng đã nộp BHYT 5 năm liên tục, giúp người […]


Tập hợp chi phí nhân công cho sản xuất (viết) phần mềm

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

Cấu thành nên sản phẩm phần mềm chủ yếu là chi phí nhân công (TK 622) vì vậy để phân tách tổng lương cho từng dự án là rất khó. Vì có thể trong tháng cùng 1 nhân viên nhưng lại làm việc cho nhiều dự án khác nhau. Vậy căn cứ nào để phân […]


Năm 2017, Doanh nghiệp đi thuê nhà dân để làm văn phòng cần làm thủ tục gì để hợp lý chi phí

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

1. Trường hợp doanh thu từ tiền cho thuê nhà trong năm từ 100 triệu trở xuống hoặc trung bình một tháng từ 8,4 triệu đồng trở xuống: Cá nhân cho thuê Không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế cũng không thực hiện cấp hóa đơn lẻ nhưng phải nộp […]


Các loại thuế trong công ty SX phần mềm

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

1. Thuế GTGT: Sản phẩm phần mềm thuộc đối tượng Không chịu thuế GTGT đầu ra ( Khoản 21 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013) Theo đó Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất ra sản phẩm phần mềm không được khấu […]


Trường hợp thuê mướn người lao động nước ngoài

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

Nếu công ty có thuê mướn người lao động nước ngoài thì các giấy tờ sau công ty phải thực hiện thay cho người lao động Giấy phép lao động (của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.) tham khảo Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP, Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 Thẻ tạm trú […]


to-top