VIỆT VANG - Kinh NghiệmXử lý sự kiện javascript

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Khi xử lý sự kiện javascript cần lưu ý: Không gọi trực tiếp sự kiện trên đối tượng mà phải gọi qua hàm on. $(‘element’).on(‘event’,fucntion(){ //Code here; }); Khi xử lý sự kiện trên đối tượng được trả về từ ajax, để đảm bảo hoạt động trên safari thì dùng code bên dưới. $(‘document’).on(‘event’, ‘element’, […]


Ba cách hiển thị dư liệu lên DataGridView

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Truy vấn dư liệu từ database sau đó lặp qua từng record để gán vào DataGridView. Lưu ý cách này sẽ làm chậm tốc độ hiển thị khi lượng dư liệu lớn. Lời khuyên là không nên dùng nếu không bắt buộc. Sử dụng Virtual mode của DataGridView. Cách này bạn chỉ tạo đủ số […]


Giải thích các vấn đề kỹ thuật

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Quan điểm của tôi là, nếu một người không thể giải thích một vấn đề một cách thật đơn giản và dễ hiểu, người đó chưa thật sự hiểu được vấn đề. Vì vậy tôi thường cố gắng giải thích các chi tiết kỹ thuật một cách đơn giản nhất có thể. Phương pháp mà […]


Tránh lãng phí thời gian vì tự tin

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Trong một dự án gần đây, tôi cần cài đặt một cơ sở dữ liệu phân tán và thực hiện việc đồng bộ giữa các chi nhánh với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi cài đặt cơ sở dữ liệu như thế này. Sau khi xem qua tài liệu hướng dẫn, tôi bắt tay […]


Trao đổi thông tin với khách hàng

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Có những chi tiết rất nhỏ khi trao đổi thông tin với khách hàng mà nếu không chú ý sẽ khiến việc trao đổi  thiếu chuyên nghiệp và kéo dài không cần thiết. Việc đặt tên file. File trước khi gửi cho khách hàng nên được đổi tên. Tên file nên chứa các thông tin […]


to-top