VIỆT VANG - Kinh NghiệmVề việc đánh giá một phần mềm

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Đối với công ty sản xuất phần mềm, nếu muốn đánh giá KHÁCH QUAN phần mềm mình viết có chạy tốt hay không thì cách tốt nhất là Sử dụng chính phần mềm đó. Việt Vang tạo phần mềm CRM (VV-CRM), rồi Phần mềm chấm công, và chính Việt Vang cũng dùng những phần mềm […]


Thực hiện Review Source code trong giai đoạn đầu phát triển

Akira Miyata / 13-01-2017

Ở Việt Nam, nơi có rất nhiều kỹ sư trẻ, có rất nhiều trường hợp được phát triển mà không hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ. Các vấn đề tại thời điểm đó là một chương trình cơ bản có nhiều hình thức viết hơn một chương trình khó. Trong trường hợp một chương trình […]


Phân chia rủi ro, nguy cơ theo mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh

Akira Miyata / 13-01-2017

Trong các biện pháp xử lý rủi ro tìm ra những trường hợp nghĩ ra biện pháp xử lý cùng lúc mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh rủi ro, nguy cơ. Phải phân chia rỏ ràng 2 điều này. Nguy cơ, rủi ro mà cả mức độ ảnh hưởng và xác suất […]


70% công việc của quản lý dự án thì kết thúc trước khi qua giai đoạn phát triển.

Akira Miyata / 13-01-2017

Nghiệp vụ tạo App, web hay phát triển hệ thống thành công hay thất bại thì dù có nói là [quyết tâm trước khi qua giai đoạn phát triển] cũng không phải là nói quá. Điều này có ở cà 2 dạng Water Hall và dạng Agile. Bằng cách nào đó trước khi phát triển nghĩ […]


Dự kiến số công test thì phải đảm bảo được cùng level với số công phát triển

Akira Miyata / 13-01-2017

Thực hiện test thực tế từ việc đề ra kế hoạch test, bao gồm luôn việc sữa chữa, số công liên quan đến test thì điều quan trọng là phải đảm bảo mục tiêu số ngày, khối lượng việc giống với số công phát (tùy theo phát triển dự án mà cũng cần đảm bảo […]


to-top