VIỆT VANG - Kinh NghiệmGiải thích các vấn đề kỹ thuật

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Quan điểm của tôi là, nếu một người không thể giải thích một vấn đề một cách thật đơn giản và dễ hiểu, người đó chưa thật sự hiểu được vấn đề. Vì vậy tôi thường cố gắng giải thích các chi tiết kỹ thuật một cách đơn giản nhất có thể. Phương pháp mà […]


Tránh lãng phí thời gian vì tự tin

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Trong một dự án gần đây, tôi cần cài đặt một cơ sở dữ liệu phân tán và thực hiện việc đồng bộ giữa các chi nhánh với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi cài đặt cơ sở dữ liệu như thế này. Sau khi xem qua tài liệu hướng dẫn, tôi bắt tay […]


Trao đổi thông tin với khách hàng

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Có những chi tiết rất nhỏ khi trao đổi thông tin với khách hàng mà nếu không chú ý sẽ khiến việc trao đổi  thiếu chuyên nghiệp và kéo dài không cần thiết. Việc đặt tên file. File trước khi gửi cho khách hàng nên được đổi tên. Tên file nên chứa các thông tin […]


Giao việc vui vẻ và hiệu quả

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Với vai trò leader, tôi thường xuyên giao công việc cho các thành viên khác. Vấn đề mấu chốt ở đây là làm sao công việc được hoàn thành đúng hạn và đảm bảo chất lượng? Theo kinh nghiệm của tôi, để đạt được hai mục đích trên thì người được giao việc cần hiểu […]


Thu thập yêu cầu của khách hàng

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Khách hàng thường chỉ có trong tay mục đích cuối cùng mà họ muốn đạt được, những yêu cầu chi tiết họ vẫn chưa nghĩ đến. Sau nhiều lần tiếp xúc với khách hàng thì tôi thấy rằng, để mình và cả khách hàng hiểu rõ được yêu cầu của họ thì cần phải  dựa […]


to-top