VIỆT VANG - Kinh NghiệmPhân chia rủi ro, nguy cơ theo mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh

Akira Miyata / 13-01-2017

Trong các biện pháp xử lý rủi ro tìm ra những trường hợp nghĩ ra biện pháp xử lý cùng lúc mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh rủi ro, nguy cơ. Phải phân chia rỏ ràng 2 điều này. Nguy cơ, rủi ro mà cả mức độ ảnh hưởng và xác suất […]


70% công việc của quản lý dự án thì kết thúc trước khi qua giai đoạn phát triển.

Akira Miyata / 13-01-2017

Nghiệp vụ tạo App, web hay phát triển hệ thống thành công hay thất bại thì dù có nói là [quyết tâm trước khi qua giai đoạn phát triển] cũng không phải là nói quá. Điều này có ở cà 2 dạng Water Hall và dạng Agile. Bằng cách nào đó trước khi phát triển nghĩ […]


Dự kiến số công test thì phải đảm bảo được cùng level với số công phát triển

Akira Miyata / 13-01-2017

Thực hiện test thực tế từ việc đề ra kế hoạch test, bao gồm luôn việc sữa chữa, số công liên quan đến test thì điều quan trọng là phải đảm bảo mục tiêu số ngày, khối lượng việc giống với số công phát (tùy theo phát triển dự án mà cũng cần đảm bảo […]


Schedule được thiết lập ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế

Akira Miyata / 13-01-2017

Khi bạn tạo schedule bắt đầu dự án, tùy thuộc vào quy mô của dự án, nhưng điều quan trọng là thiết lập thời gian giao hàng trên schedule ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi sẽ có thể đáp ứng linh hoạt mục trễ, […]


Full Text Search trong Mysql

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Thông thường, khi nhận 1 yêu cầu chức năng tìm kiếm không chính xác bạn sẽ nghĩ ngay đến câu query sau: SELECT id,title,description FROM book WHERE title LIKE ‘%keyword%’ Nhưng nó có 1 số hạn chế: không chính xác, tốc độ truy vấn chậm, vấn đề với tiếng Việt có dấu và không có dấu. […]


to-top