VIỆT VANG - Kinh NghiệmGiao dịch về tài sản và nhận bàn giao

Phạm Thị Ngọc Anh / 13-01-2017

Khi phát sinh một giao dịch liên quan đến tài sản hoặc bàn giao phải có giấy tờ thỏa thuận giữa các bên liên quan. Việc không có giấy tờ, biên bản sẽ rất nguy hiểm và tiềm tàng rủi ro nhất là trường hợp bạn là người sở hữu tài sản đó. Khi nhận […]


Thời điểm thẻ BHYT đóng đủ 5 năm

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

Theo quy định tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT thì “Thời hạn đủ 05 năm liên tục:…”  được in phía cuối thẻ BHYT dành cho những đối tượng đã nộp BHYT 5 năm liên tục, giúp người […]


Tập hợp chi phí nhân công cho sản xuất (viết) phần mềm

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

Cấu thành nên sản phẩm phần mềm chủ yếu là chi phí nhân công (TK 622) vì vậy để phân tách tổng lương cho từng dự án là rất khó. Vì có thể trong tháng cùng 1 nhân viên nhưng lại làm việc cho nhiều dự án khác nhau. Vậy căn cứ nào để phân […]


Năm 2017, Doanh nghiệp đi thuê nhà dân để làm văn phòng cần làm thủ tục gì để hợp lý chi phí

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

1. Trường hợp doanh thu từ tiền cho thuê nhà trong năm từ 100 triệu trở xuống hoặc trung bình một tháng từ 8,4 triệu đồng trở xuống: Cá nhân cho thuê Không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế cũng không thực hiện cấp hóa đơn lẻ nhưng phải nộp […]


Các loại thuế trong công ty SX phần mềm

Từ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

1. Thuế GTGT: Sản phẩm phần mềm thuộc đối tượng Không chịu thuế GTGT đầu ra ( Khoản 21 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013) Theo đó Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất ra sản phẩm phần mềm không được khấu […]


to-top