VIỆT VANG - Kinh NghiệmSử dụng plugin có lựa chọn

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

Có rất nhiều plugin miễn phí và chất lượng, tuy nhiên cũng có không ít plugin nếu cài đặt cùng nhau có thể gây ra lỗi. Nếu một chức năng không quá phức tạp chúng ta có thể tự viết và tích hợp vào theme sẽ tốt hơn. Ngoài ra, nên sử dụng các plugin […]


Dùng các hàm sẵn có của WordPress

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

WordPress có rất nhiều hàm viết sẵn có thể sử dụng mà không cần viết lại. Nếu wordpress không có hàm hỗ trợ vấn đề của mình thì cũng không nên viết hàm mới mà hãy dùng Hook (action và filter) để can thiệp và làm thay đổi các hàm sẵn có của wordpress sao […]


Tránh lỗi: Cannot modify header information – headers already sent by.

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

Khi dùng các hàm để redirect như: header(‘Location: http://example.com/’) hoặc các hàm sẵn có của WordPress như wp_redirect thì phải viết trước hàm get_header(). Nếu không sẽ gây ra lỗi trên.


Giải quyết các lỗi vào buổi sáng. Giữ sức khỏe tốt để làm việc hiệu quả

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

Khi gặp các vấn đề khó giải quyết thì nên giải quyết nó vào buổi sáng sẽ tốt hơn. Ngày ngủ đủ 7 tiếng trở lên, cuối tuần chơi môn thể thao nào đó để giữ sức khỏe


Cách sử dụng Font-face cho web

Phan Tiến Ánh / 13-01-2017

Khai báo @Font-face Khai báo @font-face phía đầu file css, chỉ định đường dẫn đến nơi lưu trữ font. @font-face {          font-family: myFont;          src: url(font_vietvang.woff2); } – myFont : tên font khai báo – font_vietvang.woff2 : file của font cần khai báo với định dạng woff2 Trình duyệt hỗ […]


to-top