VIỆT VANG - Kinh NghiệmGiao việc vui vẻ và hiệu quả

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Với vai trò leader, tôi thường xuyên giao công việc cho các thành viên khác. Vấn đề mấu chốt ở đây là làm sao công việc được hoàn thành đúng hạn và đảm bảo chất lượng? Theo kinh nghiệm của tôi, để đạt được hai mục đích trên thì người được giao việc cần hiểu […]


Thu thập yêu cầu của khách hàng

Hồ Quốc Nghị / 13-01-2017

Khách hàng thường chỉ có trong tay mục đích cuối cùng mà họ muốn đạt được, những yêu cầu chi tiết họ vẫn chưa nghĩ đến. Sau nhiều lần tiếp xúc với khách hàng thì tôi thấy rằng, để mình và cả khách hàng hiểu rõ được yêu cầu của họ thì cần phải  dựa […]


Sử dụng plugin có lựa chọn

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

Có rất nhiều plugin miễn phí và chất lượng, tuy nhiên cũng có không ít plugin nếu cài đặt cùng nhau có thể gây ra lỗi. Nếu một chức năng không quá phức tạp chúng ta có thể tự viết và tích hợp vào theme sẽ tốt hơn. Ngoài ra, nên sử dụng các plugin […]


Dùng các hàm sẵn có của WordPress

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

WordPress có rất nhiều hàm viết sẵn có thể sử dụng mà không cần viết lại. Nếu wordpress không có hàm hỗ trợ vấn đề của mình thì cũng không nên viết hàm mới mà hãy dùng Hook (action và filter) để can thiệp và làm thay đổi các hàm sẵn có của wordpress sao […]


Tránh lỗi: Cannot modify header information – headers already sent by.

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

Khi dùng các hàm để redirect như: header(‘Location: http://example.com/’) hoặc các hàm sẵn có của WordPress như wp_redirect thì phải viết trước hàm get_header(). Nếu không sẽ gây ra lỗi trên.


to-top