VIỆT VANG - Kinh NghiệmNội dung cơ bản về BHXH-BHYT-BHTN (Công ty)

Từ Hậu Kế Nhã / 16-05-2017

Loại Tỷ lệ trích lập Cơ sở tiền lương VBPL liên quan NLĐ NSDLĐ BHXH 8% 18% Mức lương và phụ cấp lương của NLĐ ghi trên hợp đồng Nghị định 115/2015/NĐ-CP 8% 17.5% Mức lương ghi trên hợp đồng lao động Nghị định Số: 44/2017/NĐ-CP Áp dụng từ ngày 1/6/17 BHYT 1.5% 3% Tiền […]


VietVang Standard

Hoàng Hải Triều / 01-05-2017

None IT  Nâng cao 1. Document   1.1. Word   1.1.1. Biết cách tạo Mục Lục 1.1.2. Biết cách tạo Header – Footer 1.1.3. Biết cách đánh số Trang 1.1.4. Biết cách dùng Page Break, Session Break 1.1.5. Biết cách tạo Table 1.1.6. Biết cách thiết lập để header của 1 table được lặp lại khi table […]


Khi nào thì không phải khấu trừ thuế TNCN? (mẫu cam kết 02)

Từ Hậu Kế Nhã / 21-04-2017

Đối với người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả nếu: + Mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN 10% + Mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN. Nếu không […]


Tối ưu SEO

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Ngày xưa thì Google còn xem xét các Meta Tags, Meta Description khi tính toán ranking cho các trang web. Hiện nay Google không làm việc đó nữa. Vì vậy, cơ bản là Meta Tags thì không nên thêm vào. Còn Meta Description thì vẫn nên thêm vào vì khi hiển thị kết quả tìm […]


Hạn chế số lần user phải click chuột.

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Trong thiết kế web, đôi khi chúng ta sa đà phân ra làm nhiều màn hình, nhiều cấp, làm cho người sử dụng web phải click chuột nhiều lần mới đến được trang web cần xem. Và thực tế cho thấy, có nhiều user không đủ kiên nhẫn như vậy. Cũng tương tự như vậy […]


to-top