VIỆT VANG - Kinh NghiệmXử lý giữ liệu đo định kỳ với số lượng lớn.

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Trong dự án Quan sát động vật, chúng tôi phải xử lý (vẽ đồ thị) một lượng dữ liệu cực lớn từ Sensor gửi lên (khoảng 150 data một giây), và mỗi data thì bao gồm GIÁ TRỊ ĐO và THỜI GIAN. Việc gửi một lượng dữ liệu lớn thế này làm cho đường truyền […]


Khách hàng không phải lúc nào cũng sáng suốt.

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Tại 1 dự án, khách hàng (người Nhật) yêu cầu tôi thêm lựa chọn “Cả ngày” vào 2 lựa chọn kiểu check-box là “Sáng” và “Chiều”. Việc này rõ ràng là khách hàng đã nhầm giữa khái niệm check-box và drop-down button vì check-box thì có thể chọn cả “Sáng” và “Chiều” để thể hiện […]


Về việc đánh giá một phần mềm

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Đối với công ty sản xuất phần mềm, nếu muốn đánh giá KHÁCH QUAN phần mềm mình viết có chạy tốt hay không thì cách tốt nhất là Sử dụng chính phần mềm đó. Việt Vang tạo phần mềm CRM (VV-CRM), rồi Phần mềm chấm công, và chính Việt Vang cũng dùng những phần mềm […]


Thực hiện Review Source code trong giai đoạn đầu phát triển

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Ở Việt Nam, nơi có rất nhiều kỹ sư trẻ, có rất nhiều trường hợp được phát triển mà không hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ. Các vấn đề tại thời điểm đó là một chương trình cơ bản có nhiều hình thức viết hơn một chương trình khó. Trong trường hợp một chương trình […]


Phân chia rủi ro, nguy cơ theo mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Trong các biện pháp xử lý rủi ro tìm ra những trường hợp nghĩ ra biện pháp xử lý cùng lúc mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh rủi ro, nguy cơ. Phải phân chia rỏ ràng 2 điều này. Nguy cơ, rủi ro mà cả mức độ ảnh hưởng và xác suất […]


to-top