VIỆT VANG - Kinh NghiệmFirebase – Cách sử dụng Realtime Database và Cloud Functions để notification về Client

Nguyễn Anh Vũ / 12-06-2019

I/. Đôi nét về Firebase Firesbase là giải pháp cơ sở dữ liệu thời gian thực của Google là một cơ sở dữ liệu không cần ngôn ngữ truy vấn riêng. Firebase có thể cung cấp cho bạn tính năng hỗ trợ dữ liệu theo thời gian thực, cung cấp các bản dựng web, android […]


Cách renew Let’s Encrypt (Certbot) khi gặp lỗi “Client with the currently selected authenticator does not support any combination of challenges that will satisfy the CA.”

Trần Thanh Luân / 11-06-2019

Với trường hợp sử dụng certbot trên Linux để tạo let’s Encrypt. Khi certificate hết hạn. Chạy lệnh sau để renew: sudo certbot renew Nếu chạy lệnh trên sinh ra lỗi sau: Renewing an existing certificate Performing the following challenges: Client with the currently selected authenticator does not support any combination of challenges that will […]


Hướng dẫn cài đặt mail công ty

Nguyễn Lê Thanh Trúc / 27-03-2019

  Lưu ý : Tài liệu này căn cứ thao tác và giao diện của MS Outlook 2010. Các phiên bản khác thực hiện tương tự.   Bước 1: Mở MS Outlook 2010 từ máy tính. Nếu đây là lần đầu tiên chạy phần mềm này, màn hình sau đây sẽ xuất hiện. Nhấn nút […]


Xử lý khi Android Studio không nhận adb

Đỗ Thành Tài / 22-03-2019

Thỉnh thoảng Android Studio không khởi động được máy ảo và hiện Unable to locate adb. Nguyên nhân có thể do một hành phần nào đó của Android SDK Platform-tools không được cài đặt đúng cách. Có thể sửa bằng cách vào thư mục cài đặt AndroidSDK (tuỳ máy), xoá thư mục platform-tools đi. Sau […]


8 bước để bảo trì một hệ thống có quản lý source bằng SVN

Hoàng Hải Triều / 20-02-2019

1. Back up thư mục svn trên máy local Nếu trên máy không có svn local thì tạo mới 1 thư mục rỗng “svn-local” 2. Update từ svn server về svn local (Nếu có xung đột thì có thể xóa toàn bộ nội dung SVN local rồi check-out SVN server về) 3. Update source trên […]


to-top