VIỆT VANG - Kinh NghiệmLưu và quản lý mọi loại file từ phần mềm gửi lên

Đỗ Thành Tài / 13-01-2017

Những phần mềm cho phép người dùng lưu file và lấy lại file khi cần. Các file có thể trùng tên nhưng khác nhau người dùng. Giải pháp: Viêt phần mềm chia làm 2 lớp App và Web Service. Từ App lưu file vật lý lên Web Service với tên quy định riêng, tên gốc […]


Phần mềm tự động điều chỉnh giao diện theo kích thước màn hình

Đỗ Thành Tài / 13-01-2017

Cả PC và điện thoại di động đều có vô vàn kích thước màn hình. Phần mềm sẽ tự động điều chỉnh giao diện để luôn thể hiện  như nhau trên mọi kích thước và tỉ lệ. Giải pháp: Trên C#: sử dụng property Anchor và Table Layout trong ToolBox. Trên Android: Sử dụng thuộc […]


Xử lý định dạng ngày tháng và số đối với mỗi quốc gia

Đỗ Thành Tài / 13-01-2017

Đối với mỗi quốc gia sẽ có định dạng ngày tháng và số khác nhau. VD: Năm / tháng / ngày giờ : phút : giây 1,000.25 Phần mềm có thể xử lý vấn đề này một cách tự động tùy theo lựa chọn của người sử dụng sẽ tạo ra sự thân thiện và […]


to-top