VIỆT VANG - Kinh NghiệmCho phép đọc và ghi vào ổ C với phần mềm viết bằng C#

Vũ Hoàng Bách / 13-01-2017

Tạo file app.manifest và chỉnh thuộc tính requestedExecutionLevel với quyền của admin. Sẽ giúp phần mềm có thể truy cập để lấy hoặc ghi dữ liệu vào những thư mục cần quyền truy cập để thực hiện .


Tạo bản cài đặt autoupdate

Vũ Hoàng Bách / 13-01-2017

Tạo hàm để check version của phần mềm trên máy + version của phần mềm trên file chỉ định để so sánh xem phần mềm trên máy có phải là version mới nhất hay chưa . Trong file chỉ định ghi rõ version mới của phần mềm , link đường dẫn tới file setup mới […]


Sử dụng Dictionary

Vũ Hoàng Bách / 13-01-2017

Sử dụng Dictionary với value là 1 dạng struct để có thể chứa được nhiều thông tin , Giúp hạn chế độ phức tạp của các vòng lặp khi xử lý lượng dữ liệu phức tạp .


Lập TestCase

Vũ Hoàng Bách / 13-01-2017

Lập testcase chi tiết từ những bước thực hiện đơn giản nhất ( insert , update , delete , search) . Đối với những lỗi thường xuyên xảy ra ( VD : format lỗi ) Nên tạo chữ to hoặc màu khác với cả test case để nhớ rõ cần kiểm tra lại những điểm […]


Xử lý tính toán đối với các phần mềm cần tính toán phức tạp

Đỗ Thành Tài / 13-01-2017

Đối với các phần mềm người dùng cần nhập số lượng lớn các con số để tính toán rất dễ xảy ra sai sót Giải pháp: Viết các hàm tính toán chung tại nhiều điểm để chia nhỏ các giai đoạn tính toán. Chia nhỏ để dễ kiểm soát và rà lỗi khi có tính […]


to-top