VIỆT VANG - Kinh NghiệmCách tạo certificate và áp dụng ssl (hhtps) cho 1 trang web.

Hoàng Hải Triều / 03-07-2019

Tạo ssl (https) bằng certificate miễn phí (Let’s Enscrypt). Cách tạo certificate và áp dụng ssl (hhtps) cho 1 trang web. Điều kiện:  Webserver là linux 1. Cài certbot vô server để có thể chạy lệnh cerbot. (cách cài thì hãy tìm trên mạng). 2. Chạy lệnh sau để tạo các file certificate này nọ. […]


Vấn đề khó kết nối API với http và https trên Android 9

Hoàng Hải Triều / 01-07-2019

Trên Android 9, Google đã siết chặt hơn các vấn đề bảo mật cũng như kết nối đến API. Cần phải thêm 1 file network_security_config.xml để xác định rõ các link kết nối API, nếu không sẽ không kết nối được. Cách thực hiện 1. Tạo file network_security_config.xml 2. Trong AndroidManifest.xml, thêm vào dòng sau […]


Cách khôi phục database khi mysql bị lỗi (recover mysql database)

Trần Thanh Luân / 19-06-2019

Các bước thực hiện: Kiểm tra table bị lỗi. Cách kiểm tra vào file log lỗi của mysql (mysql_error.log) Di chuyển file ibd của table bị lỗi ra 1 thư mục khác. (receiptdetail.ibd) Đăng nhập vào mysql và run lệnh tương ứng với table bị lỗi: ALTER TABLE mydb.receiptdetail DISCARD TABLESPACE; Stop mysql. Copy file […]


Firebase – Cách sử dụng Realtime Database và Cloud Functions để notification về Client

Hoàng Hải Triều / 12-06-2019

I/. Đôi nét về Firebase Firesbase là giải pháp cơ sở dữ liệu thời gian thực của Google là một cơ sở dữ liệu không cần ngôn ngữ truy vấn riêng. Firebase có thể cung cấp cho bạn tính năng hỗ trợ dữ liệu theo thời gian thực, cung cấp các bản dựng web, android […]


Cách renew Let’s Encrypt (Certbot) khi gặp lỗi “Client with the currently selected authenticator does not support any combination of challenges that will satisfy the CA.”

Trần Thanh Luân / 11-06-2019

Với trường hợp sử dụng certbot trên Linux để tạo let’s Encrypt. Khi certificate hết hạn. Chạy lệnh sau để renew: sudo certbot renew Nếu chạy lệnh trên sinh ra lỗi sau: Renewing an existing certificate Performing the following challenges: Client with the currently selected authenticator does not support any combination of challenges that will […]


to-top