VIỆT VANG - Kinh NghiệmCách khôi phục database khi mysql bị lỗi (recover mysql database)

Trần Thanh Luân / 19-06-2019

Các bước thực hiện: Kiểm tra table bị lỗi. Cách kiểm tra vào file log lỗi của mysql (mysql_error.log) Di chuyển file ibd của table bị lỗi ra 1 thư mục khác. (receiptdetail.ibd) Đăng nhập vào mysql và run lệnh tương ứng với table bị lỗi: ALTER TABLE mydb.receiptdetail DISCARD TABLESPACE; Stop mysql. Copy file […]


Firebase – Cách sử dụng Realtime Database và Cloud Functions để notification về Client

Nguyễn Anh Vũ / 12-06-2019

I/. Đôi nét về Firebase Firesbase là giải pháp cơ sở dữ liệu thời gian thực của Google là một cơ sở dữ liệu không cần ngôn ngữ truy vấn riêng. Firebase có thể cung cấp cho bạn tính năng hỗ trợ dữ liệu theo thời gian thực, cung cấp các bản dựng web, android […]


Cách renew Let’s Encrypt (Certbot) khi gặp lỗi “Client with the currently selected authenticator does not support any combination of challenges that will satisfy the CA.”

Trần Thanh Luân / 11-06-2019

Với trường hợp sử dụng certbot trên Linux để tạo let’s Encrypt. Khi certificate hết hạn. Chạy lệnh sau để renew: sudo certbot renew Nếu chạy lệnh trên sinh ra lỗi sau: Renewing an existing certificate Performing the following challenges: Client with the currently selected authenticator does not support any combination of challenges that will […]


Hướng dẫn cài đặt mail công ty

Nguyễn Lê Thanh Trúc / 27-03-2019

  Phần A: Cài đặt trên MS Outlook (2010) Cách cài đặt trên iPhone thì xin xem phần cuối bài viết này. Bước 1: Mở MS Outlook 2010 từ máy tính. Nếu đây là lần đầu tiên chạy phần mềm này, màn hình sau đây sẽ xuất hiện. Nhấn nút Next để chuyển sang bước 2. […]


Xử lý khi Android Studio không nhận adb

Đỗ Thành Tài / 22-03-2019

Thỉnh thoảng Android Studio không khởi động được máy ảo và hiện Unable to locate adb. Nguyên nhân có thể do một hành phần nào đó của Android SDK Platform-tools không được cài đặt đúng cách. Có thể sửa bằng cách vào thư mục cài đặt AndroidSDK (tuỳ máy), xoá thư mục platform-tools đi. Sau […]


to-top