VIỆT VANG - Kinh NghiệmXử lý tính toán đối với các phần mềm cần tính toán phức tạp

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Đối với các phần mềm người dùng cần nhập số lượng lớn các con số để tính toán rất dễ xảy ra sai sót Giải pháp: Viết các hàm tính toán chung tại nhiều điểm để chia nhỏ các giai đoạn tính toán. Chia nhỏ để dễ kiểm soát và rà lỗi khi có tính […]


Lưu và quản lý mọi loại file từ phần mềm gửi lên

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Những phần mềm cho phép người dùng lưu file và lấy lại file khi cần. Các file có thể trùng tên nhưng khác nhau người dùng. Giải pháp: Viêt phần mềm chia làm 2 lớp App và Web Service. Từ App lưu file vật lý lên Web Service với tên quy định riêng, tên gốc […]


Phần mềm tự động điều chỉnh giao diện theo kích thước màn hình

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Cả PC và điện thoại di động đều có vô vàn kích thước màn hình. Phần mềm sẽ tự động điều chỉnh giao diện để luôn thể hiện  như nhau trên mọi kích thước và tỉ lệ. Giải pháp: Trên C#: sử dụng property Anchor và Table Layout trong ToolBox. Trên Android: Sử dụng thuộc […]


Xử lý định dạng ngày tháng và số đối với mỗi quốc gia

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Đối với mỗi quốc gia sẽ có định dạng ngày tháng và số khác nhau. VD: Năm / tháng / ngày giờ : phút : giây 1,000.25 Phần mềm có thể xử lý vấn đề này một cách tự động tùy theo lựa chọn của người sử dụng sẽ tạo ra sự thân thiện và […]


to-top