VIỆT VANG - Kinh NghiệmXử lý khi Android Studio không nhận adb

Hoàng Hải Triều / 22-03-2019

Thỉnh thoảng Android Studio không khởi động được máy ảo và hiện Unable to locate adb. Nguyên nhân có thể do một hành phần nào đó của Android SDK Platform-tools không được cài đặt đúng cách. Có thể sửa bằng cách vào thư mục cài đặt AndroidSDK (tuỳ máy), xoá thư mục platform-tools đi. Sau […]


8 bước để bảo trì một hệ thống có quản lý source bằng SVN

Hoàng Hải Triều / 20-02-2019

1. Back up thư mục svn trên máy local Nếu trên máy không có svn local thì tạo mới 1 thư mục rỗng “svn-local” 2. Update từ svn server về svn local (Nếu có xung đột thì có thể xóa toàn bộ nội dung SVN local rồi check-out SVN server về) 3. Update source trên […]


Kê khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT

Từ Hậu Kế Nhã / 19-02-2019

Khai thuế xong mà phát hiện sai sót nhưng vẫn còn trong hạn kê khai thì chỉ cần lập lại tờ khai mới – tờ khai ban đầu ( số liệu đã điều chỉnh đúng) và nộp lại không dùng KHBS.     2. Khai thuế xong mà phát hiện sai sót nhưng đã hết […]


[GitLab] Xem code trực tiếp trên Git

Hoàng Hải Triều / 28-01-2019

Thông thường để xem và kiểm tra code do dev viết phải mở bằng IDE hoặc một phần mềm chuyên biệt. Điều này khá rắc rối nếu máy của người muốn xem không có các chương trình cần thiết hoặc người đó ít kinh nghiệm về IT. Nếu code đó đã được up lên Git […]


Thống kê các ký tự 1 byte và 2 byte (半角文字と全角文字の集計)

ADMIN / 16-01-2019

半角文字 (半角英数字記号) (Hệ thống ký tự 1 byte) 半角英小文字 (Ký tự thường) abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 半角英大文字 (Ký tự in hoa) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 半角数字 (Ký tự số) 0123456789 半角カナ (Ký tự Katakana) ア ァ イ ィ ヴ ウ ゥ エ ェ オ ォ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ […]


to-top