VIỆT VANG - Kinh NghiệmThống kê các ký tự 1 byte và 2 byte (半角文字と全角文字の集計)

ADMIN / 16-01-2019

半角文字 (半角英数字記号) (Hệ thống ký tự 1 byte) 半角英小文字 (Ký tự thường) abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 半角英大文字 (Ký tự in hoa) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 半角数字 (Ký tự số) 0123456789 半角カナ (Ký tự Katakana) ア ァ イ ィ ヴ ウ ゥ エ ェ オ ォ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ […]


[Android] Kinh nghiệm điều chỉnh font size tự động

Hoàng Hải Triều / 03-01-2019

Hiện tại Goolge đã hỗ trợ điều chỉnh font size tự động trên nhiều kích cỡ màn hình điện thoại (Android 8.0 trở lên). Link tham khảo: https://developer.android.com/guide/topics/ui/look-and-feel/autosizing-textview android:autoSizeMaxTextSize="20sp" ---> Font size lớn nhất, lấy thông số của màn hình to nhất được hỗ trợ. android:autoSizeMinTextSize="10sp" ---> Font size nhỏ nhất, lấy thông số của […]


Chi phí hợp lý khi thanh toán tiền vé công tác cho nhân viên

Từ Hậu Kế Nhã / 24-12-2018

Bộ hồ sơ đủ cho tiền vé máy bay công tác gồm những món gì? Công ty thanh toán: Hóa đơn do đại lý bán vé bán/ hoặc vé máy bay do chính hãng bay xuất Cuống vé/ thẻ lên máy bay Chứng từ công tác: giấy đi đường, kế hoạch công tác, quyết định […]


Cấu hình SSL Let’s Encrypt cho website trên môi trường Apache

Hoàng Hải Triều / 21-12-2018

Bước 1: Cài đặt Apache và Kích hoạt SSL Module trên server – Nếu bạn chưa cài đặt apache cho server. Hãy thực hiện lệnh sau để cài đặt: $ sudo apt-get install apache2 – Kích hoạt SSL Module nếu chưa kích hoạt bằng cách thực hiện lệnh sau: $ sudo a2enmod ssl $ sudo […]


Cách kiểm tra htaccess trỏ đúng thư mục không ?

ADMIN / 21-12-2018

VD : Có cây thư mục – htaccess(1) – Source      + public     + htaccess(2) Cách kiểm tra htaccess trỏ vào thư mục source hoặc public hay không : tạo file debug : index.php trong thư mục source hoặc public để kiểm tra VD : – htaccess(1) trỏ vào thư mục source RewriteEngine […]


to-top