VIỆT VANG - Kinh Nghiệm[C#] Sự kiên IndexChange/ValueChange của các component trên giao diện.

Đỗ Thành Tài / 21-05-2018

Kinh nghiệm từ dự án Petro và CRM cho thấy nên hạn chế tối đa các event thuộc đạng IndexChange và ValueChange. Vì khi mở một form và đổ dữ liệu vào thì các sự kiện này sẽ được gọi. Trường hợp đó code trong các hàm này sẽ chạy và nếu dùng để check […]


Kinh Nghiệm Dự Án Coding HTML

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 17-05-2018

Sau khi hoàn thành dự án HTML của công ty, có một số kinh nghiệm được rút ra như sau: Khi code nhiều template có cấu trúc tương tự nhau thì nên code trước 1 template chuẩn ( css, kích thước ảnh, font chữ,..) để khi chỉnh sửa thì không mất nhiều thời gian Các […]


[C#] Sự kiện onKeyDown, onKeyPress và onKeyUp

Đỗ Thành Tài / 02-04-2018

Cả 3 sự kiện này đều để nhận biết khi nào người dùng nhấn một phím trên bàn phím. Trong 3 loại sự kiện này khuyến khích dùng onKeyDown là tốt nhất. Hai sự kiện còn lại khi xử lý không cẩn thận có thể gây lỗi khi sự kiện chưa kết thúc đã có […]


Chuẩn bị thiết bị lánh nạn khi có hỏa hoạn

Hoàng Hải Triều / 02-04-2018

Vừa rồi, sau vụ hỏa hoạn đáng tiếc ở toàn nhà Carina, công ty chúng tôi cũng phải tự mình xem lại tình trạng Phòng cháy, và chữa cháy ở công ty của mình. Và chúng tôi nhận ra, nếu có hỏa hoạn bịt kín mất lối cầu thang bộ thì việc thoát ra bằng cách […]


[C#]Kinh nghiệm khi xử lý tín hiệu đọc từ Handy

Đỗ Thành Tài / 02-04-2018

Lỗi gặp phải: – Lỗi xảy ra khi quét một mã vạch hoặc hình ảnh nhưng data lại điền liên tục vào 2 textbox thay vì 1 text box được chỉ định. Đã kiểm tra tất cả code điền dữ liệu vào textbox bị điền sai đó nhưng vẫn không thấy vấn đề. Lỗi xảy […]


to-top