VIỆT VANG - Kinh NghiệmCài đặt NGINX, PHP v7, MYSQL trên CENTOS 7 (LEMP).

Nguyễn Hoàng Khôi / 15-08-2018

Sau đây là cách cài đặt NGINX trên centos 7, không áp dụng cho các OS, phiên bản OS khác. Nginx không có kho lưu trữ trên centos. Nên ta phải cài đặt EPEL bằng lệnh: yum install epel-release -y Sau đó tiến hành cài đặt Nginx: yum install nginx -y Chạy service Nginx: systemctl […]


Module login cho CI (codeigniter) framework.

Nguyễn Hoàng Khôi / 15-08-2018

Module này được viết mục đích để sử dụng chung chức năng tạo mật khẩu, đăng nhập, xác nhận token trong ci framework. Sau đây là cách cấu hình mudule. Trong file autoload.php config: $autoload[‘libraries’] = array(‘database’); Trong file config.php config: $config[‘authenticate’] = array( “user” => array( // Thông tin một số column map với […]


[WordPress] Làm sao để chặn nhấn submit nhiều lần trên Contact form 7

Trần Minh Trí / 09-08-2018

Website của bạn đang dùng Contact form 7? Bạn cảm thấy phiền phức khi nhận được những dữ liệu trùng lặp gửi về email chỉ vì người dùng vô tình hoặc cố ý nhấn submit nhiều lần? Sau đây là giải pháp để khắc phục vấn đề đó. Trường hợp form gửi dữ liệu lên […]


Kinh nghiệm sử dụng và xử lý khi có lỗi phân vùng của NAS (Raid 5)

Thái Bình Nhiên / 06-08-2018

Cơ chế hoạt động của NAS (Raid 5) Tìm hiểu về Raid 5: Raid 5 là giải pháp về kho dữ liệu, là công nghệ trực quan hóa giúp tăng tốc độ lưu trữ dữ liệu, nâng cao hiệu suất của hệ thống máy tính. Khi sử dụng Raid 5, dữ liệu sẽ được “backup” […]


Windows bị tràn bộ nhớ, kill các PID chiếm bộ nhớ nhiều nhất.

Hoàng Hải Triều / 13-07-2018

Một giải pháp tạm thời để giải phóng bộ nhớ cho windows, tìm và kill các PID chiếm nhiều bộ nhớ. Giải pháp lâu dài là phải tìm hiểu xem các Process tương ứng đó có cần thiết không? Nếu cần thì có thể tìm các phần mềm khác có cùng chức năng để thay […]


to-top