OthersKinh Nghiệm Sử Dụng Socket Cho Dự Án Auction.

by Thái Bình Nhiên / June 11, 2018

Môi trường yêu cầu : NodeJS và NPM: môi trường cài đặt và thực thi socket (Cài đặt). Socket.io: Môi trường socket (Tìm hiểu thêm). PM2: Chạy background môi trường socket trên server (Tìm hiểu thêm). Supervisor : Môi trường thực hiện nhiệm vụ khởi động lại socket khi xảy ra vấn đề làm cho […]


Kinh nghiệm khi xử lý tín hiệu đọc từ Handy

by Đỗ Thành Tài / April 2, 2018

Lỗi gặp phải: – Lỗi xảy ra khi quét một mã vạch hoặc hình ảnh nhưng data lại điền liên tục vào 2 textbox thay vì 1 text box được chỉ định. Đã kiểm tra tất cả code điền dữ liệu vào textbox bị điền sai đó nhưng vẫn không thấy vấn đề. Lỗi xảy […]


Công văn 404/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm.

by Từ Hậu Kế Nhã / June 7, 2017

Khái niệm “dịch vụ phần mềm” Căn cứ vào khoản 10, Điều 3, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP (ngày 03/05/2007) của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, khái niệm “dịch vụ phần mềm” được quy định là “hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục […]


Thuật ngữ chuyên ngành IT tiếng Nhật

by Hoàng Hải Triều / May 18, 2017

Trong quá trình thực hiện các dự án IT với khách hàng Nhật, cũng như tổ chức training cho các bạn thực tập sinh học về từ vựng chuyên ngành IT tiếng Nhật, chúng tôi có tổng hợp được một số Thuật ngữ IT chuyên ngành tiếng Nhật thành file Excel theo các lĩnh vực như […]


to-top