OthersSự Cố Khi In Bằng Máy In Nhiệt Của Pos Do Máy Tính Thiếu RAM

by Lưu Chí Thành / September 28, 2018

Tình huống: khách hàng báo lỗi khi dùng máy in nhiệt của pos để in nhiều lần cùng một hóa đơn thì xảy ra tình trạng sau: + lần 1: in được hết 16 giấy (hóa đơn có 16 giấy) + lần 2: in được 13/16 giấy. có giấy chỉ in được nữa chừng (không đủ […]


[High Available] Sử dụng Keepalived (kết nối dự phòng) kết hợp với haproxy (cân bằng tải).

by Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên / August 20, 2018

Như ở bài trước ta có sử dụng cân bằng tải để tăng tốc độ xử lý của web server. Thuật toán Round robin có vẻ giống như một kết nối dự phòng trong trường hợp web server này chết thì sẽ sử dụng web server khác. Tuy nhiên mục đích chính của cân bằng tải vẫn […]


Cân bằng tải (LOAD BALANCING) tối ưu tốc độ xử lý (4 layer).

by Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên / August 17, 2018

Cân bằng tải giúp cho server xử lý được số lượng request lớn. Theo như các đi thông thường thì request từ client đi trực tiếp tới một web server duy nhất, điều này có thể gây nghẽn server, tốc độ xử lý chậm. Cân bằng tải sẽ dựa vào thuật toán tuỳ theo nhu […]


Cài đặt NGINX, PHP v7, MYSQL trên CENTOS 7 (LEMP).

by Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên / August 15, 2018

Sau đây là cách cài đặt NGINX trên centos 7, không áp dụng cho các OS, phiên bản OS khác. Nginx không có kho lưu trữ trên centos. Nên ta phải cài đặt EPEL bằng lệnh: yum install epel-release -y Sau đó tiến hành cài đặt Nginx: yum install nginx -y Chạy service Nginx: systemctl start nginx […]


Kinh Nghiệm Sử Dụng Và Xử Lý Khi Có Lỗi Phân Vùng Của NAS (Raid 5)

by Thái Bình Nhiên / August 6, 2018

Cơ chế hoạt động của NAS (Raid 5) – Tìm hiểu về Raid 5: Raid 5 là giải pháp về kho dữ liệu, là công nghệ trực quan hóa giúp  tăng tốc độ lưu trữ dữ liệu, nâng cao hiệu suất của hệ thống máy tính. Khi sử dụng Raid 5, dữ liệu sẽ được […]


to-top