OthersKinh nghiệm sử dụng và xử lý khi có lỗi phân vùng của NAS (Raid 5)

by Thái Bình Nhiên / Tháng Tám 6, 2018

Cơ chế hoạt động của NAS (Raid 5) Tìm hiểu về Raid 5: Raid 5 là giải pháp về kho dữ liệu, là công nghệ trực quan hóa giúp tăng tốc độ lưu trữ dữ liệu, nâng cao hiệu suất của hệ thống máy tính. Khi sử dụng Raid 5, dữ liệu sẽ được “backup” […]


Tích Hợp Slack Vào Redmine

by Thái Bình Nhiên / Tháng Bảy 11, 2018

Trên Slack Bước 1: Trước tiên cần đang ký một workspaces trên link Slack Bước 2: Trên màn hình workspaces đã tạo. Chọn Add an app để tìm kiếm và thêm Incoming Webhook vào workspaces của bạn. Khi đã tìm thấy Incoming Webhook bạn click vào Add Configuration để tiến hành add app. Bước 3: […]


Kinh Nghiệm Sử Dụng Socket Cho Dự Án Auction.

by Thái Bình Nhiên / Tháng Sáu 11, 2018

Môi trường yêu cầu : NodeJS và NPM: môi trường cài đặt và thực thi socket (Cài đặt). Socket.io: Môi trường socket (Tìm hiểu thêm). PM2: Chạy background môi trường socket trên server (Tìm hiểu thêm). Supervisor : Môi trường thực hiện nhiệm vụ khởi động lại socket khi xảy ra vấn đề làm cho […]


[C#] Kinh nghiệm khi xử lý tín hiệu đọc từ Handy

by Đỗ Thành Tài / Tháng Tư 2, 2018

Lỗi gặp phải Lỗi xảy ra khi quét một mã vạch hoặc hình ảnh nhưng data lại điền liên tục vào 2 textbox thay vì 1 text box được chỉ định. Đã kiểm tra tất cả code điền dữ liệu vào textbox bị điền sai đó nhưng vẫn không thấy vấn đề. Lỗi xảy ra […]


Công văn 404/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm.

by Từ Hậu Kế Nhã / Tháng Sáu 7, 2017

Khái niệm “dịch vụ phần mềm” Căn cứ vào khoản 10, Điều 3, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP (ngày 03/05/2007) của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, khái niệm “dịch vụ phần mềm” được quy định là “hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục […]


to-top