OthersThuật ngữ chuyên ngành IT tiếng Nhật

by Hoàng Hải Triều / Tháng Năm 18, 2017

Trong quá trình thực hiện các dự án IT với khách hàng Nhật, cũng như tổ chức training cho các bạn thực tập sinh học về từ vựng chuyên ngành IT tiếng Nhật, chúng tôi có tổng hợp được một số Thuật ngữ IT chuyên ngành tiếng Nhật thành file Excel theo các lĩnh vực […]


to-top