VIỆT VANG - Tuyển DụngLập Trình Viên PYTHON

by ADMIN / Tháng Tám 20, 2021

I. Mô tả công việc Code các dự án Python lên quan đến bảo hiểm, tài chính,… Liên lạc và thu thập yêu cầu của khách hàng Ghi lại thành tài liệu các ý tưởng thiết kế, kết quả điều tra, chỉnh sửa… II. Yên cầu công việc Khả năng giao tiếp tốt. Nói được […]


Tuyển Lập Trình Viên PHP

by ADMIN / Tháng Bảy 13, 2021

Mô tả công  việc: Code các dự án PHP Đề xuất các thay đổi về cấu trúc hệ thống, về cách viết chương trình để cải thiện hệ thống. Ghi lại thành tài liệu các ý tưởng thiết kế, kết quả điều tra, chỉnh sửa… Yêu cầu  công việc: Có kinh nghiệm từ 1-2 năm. […]


Nhân viên C#

by ADMIN / Tháng Năm 26, 2021

Mô tả công việc – Code các dự án C#. – Đề xuất các thay đổi về cấu trúc hệ thống, về cách viết chương trình để cải thiện hệ thống. – Ghi lại thành tài liệu các ý tưởng thiết kế, kết quả điều tra, chỉnh sửa… Yêu  cầu: – Thành thạo lập trình […]


Lập trình viên Java

by ADMIN / Tháng Tư 13, 2021

Mô tả công  việc: Code các dự án Java Web của khách hàng Nhật. Giao tiếp được với khách hàng bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Hiểu yêu cầu. Đề xuất thay đổi nếu thấy chưa hợp lý. Tạo tài liệu để tổng hợp và gửi cho khách hàng. Yêu cầu  công việc: Có ít […]


TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN PHP

by ADMIN / Tháng Ba 4, 2021

Mô tả công  việc: – Code các dự án PHP. – Đề xuất các thay đổi về cấu trúc hệ thống, về cách viết chương trình để cải thiện hệ thống. – Ghi lại thành tài liệu các ý tưởng thiết kế, kết quả điều tra, chỉnh sửa… Yêu cầu  công việc: – Thành thạo1 […]


to-top