HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TỪ CÁC WEBLưu Chí Thành / 22-07-2020

Bạn là người lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp (NCC) và bán hàng trên các trang web khác nhau vd như Amazon, Rakuten, Yahoo,….. (mỗi trang web sẽ có ít nhất 1 tài khoản dùng bán hàng)

Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để lên từng web kiểm tra và check đơn hàng cũng như là liên lạc hỗ trợ cho khách hàng (người mua). => Bạn muốn chỉ lên 1 webcó thể check và hỗ trợ cho toàn bộ những đơn hàng của tất các các web mà bạn đã tạo tài khoản bán hàng ! và HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG này đây là giải pháp giúp bạn làm điều đó.

  • Có thể tự động lấy data đơn đặt hàng của khách từ các web khác nhau về.
  • Có thể lấy 1 hoặc nhiều đơn hàng từ 1 hoặc từ những web chỉ định theo điều kiện chỉ định.
  • Trong 1 đơn hàng có thể có nhiều sản phẩm và nhiều người nhận. (vd anh A mua sp1 cho chị B, ps2 cho anh C, sp3 cho anh D, sp4 cho chị Y,….)
  • Có thể thêm sửa xóa đơn hàng. tìm đơn hàng theo điều kiện chỉ định
  • Liên kết đơn hàng với nhà cung cấp (NCC) để mua hàng từ NCC.
  • Quản lý đơn hàng chặt chẽ với 2 loại status đặt hàng (có 7 status con) và status mua hàng (NCC) (có 5 status con)
  • Thống kê doanh thu (giá bán) và công nợ (giá mua chưa thuế/có thuế) theo từng NCC.
  • NCC có thể truy cập và xác định giao hàng cho những sp của cty mình.
  • xuất các loại report như giấy đặt hàng, chi tiết đóng gói, thông báo xuất hàng (theo fortmat từng cty giao hàng), thông báo trả tiền
  • quản lý user theo các phân quyền và ghi log thao tác từng user.

to-top