Học và hànhLưu Chí Thành / 13-01-2017

Khi học tiếng nhật thì vừa học vừa kiếm cách để luyên ngay những gì đã học được thường xuyên nếu không sẽ không áp dụng được vào thực tế và công việc.


to-top