Mục tiêu và mục đíchLưu Chí Thành / 13-01-2017

Trong công việc hay cuộc sống nên đặt ra những mục tiêu cụ thể, trong khả năng và đề ra thời gian cụ thể thực hiện mục tiêu và đạt được mục đích. Ví dụ như mục tiêu là lấy được bằng tiếng nhật N2 để có được mức lương cao hơn hiện tại.


to-top