VIỆT VANG - DỰ ÁN


WEBSITETên PJT: Làm mới trang web Asupura

Thiết kế, thiết lập: công ty cổ phần Innow (Tokyo)

Tạo và phát triển: Việt Vang

URL: asupura.com


Mô tả dự án

ASUPUR là website hỗ trợ đời sống kinh doanh sau khi tốt nghiệp, săn đón sinh viên đại học đã cống hiến cho thể thao ở hội thể thao

Người xuất thân từ hội thể thao thì hiện tại có thể đọc bài viết đã được tổng hợp bởi tác giả là vận đông viên tựa như hình ảnh làm việc hay tiếng nói của người đi trước đang hăng say làm việc ở công ty.

Trong việc làm mới trang web thì có thể vừa coding ở nhiều hệ thống vừa đảm bảo chất lượng yêu cầu, trong thời gian rất ngắn.
to-top