Sự cố khi in bằng máy in nhiệt của POS do máy tính thiếu RAMLưu Chí Thành / 28-09-2018

Tình huống

Khách hàng báo lỗi khi dùng máy in nhiệt của POS để in nhiều lần cùng một hóa đơn thì xảy ra tình trạng sau:

+ Lần 1: in được hết 16 giấy (hóa đơn có 16 giấy)

+ Lần 2: in được 13/16 giấy. có giấy chỉ in được nữa chừng (không đủ thông tin).

+ Lần 3: in được 12/16 giấy.

+ Những lần sau thì tầm 12 giấy trở xuống. cũng có xảy ra việc khi in giữa chừng thì bị báo lỗi và không in được.

Nguyên nhân

Sau khi tìm hiểu các kiểu như là thử setting máy in, mở trên những trình duyệt web khác nhau để in,… thì phát hiện nguyên nhân là :

  • Do máy tính thiếu RAM: khi in do RAM không đủ để xử lý (bị tràn bộ nhớ) nên dẫn đến việc có lúc in được bình thường, có lúc in bị thiếu và và giấy in ra không đủ thông tin.
  • Tùy theo trình duyệt web: có hỗ trợ đầy đủ cho chức năng in hay không mà cũng xảy ra tình trạng giấy in được bình thường hay giấy in ra bị thiếu, mất thông tin.

Kinh nghiệm

Khi in máy in nhiệt của POS số lượng giấy lớn. máy tính phải đảm bảo được RAM (Win7 thì RAM tối thiểu là 4GB) đủ để nó hoạt động tốt. tránh tình trạng vì thiếu RAM mà in bị thiếu, bị mất thông tin trên giấy hay bị báo lỗi.

Cách xử lý

  • Tắt các chương trình không sử dụng để giải phóng RAM.
  • Nâng cấp RAM

Tái bút

Kinh nghiệm này rút ra từ dự án TOLINEN

 


to-top