Thời gian làm việcLưu Chí Thành / 13-01-2017

Ngược lại với thời gian làm việc hiệu quả nhất của điện tử là vào buổi tuối đến khuya thì thời gian làm việc hiệu quả nhất của phiên dịch, lập trình IT lại là vào sáng sớm.


to-top