Bảo mật thông tinHoàng Hải Triều / 13-01-2017

Khi làm việc cần phải chú ý việc bảo mật thông tin cho khách hàng bằng việc phòng chống các lỗ hỗng ở cả server side (SQL injection, CSRF, permission,..) và client side (XSS, ….)


to-top