Chi phí hợp lý khi thanh toán tiền vé công tác cho nhân viên

Bộ hồ sơ đủ cho tiền vé máy bay công tác gồm những món gì?

 1. Công ty thanh toán:
 • Hóa đơn do đại lý bán vé bán/ hoặc vé máy bay do chính hãng bay xuất
 • Cuống vé/ thẻ lên máy bay
 • Chứng từ công tác: giấy đi đường, kế hoạch công tác, quyết định công tác
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (UNC) hoặc phiếu chi (điểm 8, khoản 2, điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC)
 1. Nhân viên thanh toán bằng tài khoản có nhân:
 • Phải có giấy tờ quy định cho phép nhân viên thanh toán chi phí công tác bằng thẻ cá nhân (trong quy chế công ty)
 • Chứng từ thanh toán tiền vé của DN cho cá nhân mua vé
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân (khoản 2.9 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC)
 • Hóa đơn
 • Vé máy bay điện tử
 • Cuống vé
 • Chứng từ công tác: giấy đi đường, kế hoạch công tác, quyết định công tác, giấy đi đường
Bài viết liên quan