Chi phí hợp lý khi thanh toán tiền vé công tác cho nhân viênTừ Hậu Kế Nhã / 24-12-2018

Bộ hồ sơ đủ cho tiền vé máy bay công tác gồm những món gì?

 1. Công ty thanh toán:
 • Hóa đơn do đại lý bán vé bán/ hoặc vé máy bay do chính hãng bay xuất
 • Cuống vé/ thẻ lên máy bay
 • Chứng từ công tác: giấy đi đường, kế hoạch công tác, quyết định công tác
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (UNC) hoặc phiếu chi (điểm 8, khoản 2, điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC)
 1. Nhân viên thanh toán bằng tài khoản có nhân:
 • Phải có giấy tờ quy định cho phép nhân viên thanh toán chi phí công tác bằng thẻ cá nhân (trong quy chế công ty)
 • Chứng từ thanh toán tiền vé của DN cho cá nhân mua vé
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân (khoản 2.9 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC)
 • Hóa đơn
 • Vé máy bay điện tử
 • Cuống vé
 • Chứng từ công tác: giấy đi đường, kế hoạch công tác, quyết định công tác, giấy đi đường

to-top