CRM – Chưa bao giờ đơn giản như vậy

  1. Các nghiệp vụ cơ bản cần thiết
 • Đăng ký khách hàng
 • Đăng ký nhân viên
 • Đăng ký các Giao dịch, cập nhập các giao dịch
  1. Một số nghiệp vụ mang tính Ứng dụng
 • Phân loại khách hàng.
 • Gửi email hàng loạt cho các khách hàng trong cùng phân loại
 • Nhắc nhở các lịch làm việc của các Giao dịch có đặt giờ
  1. Đặc điểm ưu việt của phần mềm VV-CRM
 • Có thể nhập dữ liệu khách hàng từ một file Excel có format bất kỳ mà không cần phải chỉnh sửa file excel đó theo một format quy định như cách các phần mềm CRM khác vẫn làm.
 • Giao diện hỗ trợ 3 ngôn ngữ Việt – Nhật (日本語) – Anh (English)
  1. Về chi tiết xin tham khảo

http://crm.vietvang.net/

 1. Giá khuyến mại áp dụng đến hết tháng giêng, tết nguyên đán 2018.

Bài viết liên quan