Lịch nghỉ lễ năm 2019 En

Thực hiện quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 115 của Bộ luật Lao động về việc người lao động hằng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ và Điều 23, chương VI của Nội quy Công ty, Giám đốc Công ty CP TV & CC GPQT Chuẩn Việt Vang thông báo về việc nghỉ Lễ như sau:

 1. Nghỉ tết Dương lịch
 • Nghỉ tết Dương lịch 02 ngày (Từ thứ 2 ngày 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019)
 • Đi làm lại từ thứ 4 ngày 02/01/2019.
 • Làm bù 01 ngày thứ bảy ngày 05/01/2019.
 1. Nghỉ tết Âm lịch
 • Nghỉ tết Âm lịch 05 ngày (Từ thứ 2 ngày 04/02/2019 đến hết ngày 08/02/2019).
 • Đi làm lại từ thứ 2 ngày 11/02/2019.
 1. Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03/2019 AL)
 • Nghỉ 01 ngày 10/03/2019 Âm lịch ( Nhằm ngày 14/04/2019 Dương lịch)
 • Đi làm lại từ thứ 3 ngày 16/04/2019.
 • Nghỉ bù 01 ngày 15/04/2019
 1. 30/4 và Quốc tế Lao động (01/05)
 • Nghỉ 03 ngày ( Từ thứ 2 ngày 29/04/2019 đến hết thứ 4 ngày 01/05/2019)
 • Đi làm lại từ thứ 5 ngày 02/05/2019
 • Làm bù 01 ngày thứ 7 ngày 04/05/2019
 1. Nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
 • Nghỉ 01 ngày (Từ thứ 2 ngày 02/09/2019)
 • Đi làm lại từ thứ 3 ngày 03/09/2019
 1. Đối với các nhân viên đang trong giai đoạn thực hiện các dự án sẽ căn cứ vào yêu cầu công việc thực tế để yêu cầu làm việc vào một số ngày nghỉ nêu trên và sau đó sẽ được bố trí ngày nghỉ bù
 2. Toàn bộ nhân viên trong Công ty phải sắp xếp công việc đang thực hiện của mình như: Triển khai các công việc cần hoàn thành và báo cáo Giám đốc các công việc còn tồn đọng trước khi nghỉ lễ

Toàn thể nhân viên trong Công ty thực hiện tốt thông báo này./.

GIÁM ĐỐC    

(đã ký, đóng dấu)

Hoàng Hải Triều

Bài viết liên quan