Học Java Servlet miễn phí - khai giảng 24/6/2014 - Đăng ký sớm không hết chỗ!!!ADMIN / 11-06-2014

Học Java Servlet miễn phí

 

Thời lượng: 20 buổi

Số lượng: 10 người (sẽ ngưng nhận hồ sơ khi đủ người).

Thời gian: 8h30 -> 17h

Thời gian khai giảng dự kiến: 24/06/2014.

Nơi học: Văn phòng công ty Việt Vang, 457 Âu cơ, P. Phú trung, Q. Tân phú.

Giáo trình: Nhập môn JSP – Servlet của Nhật Bản.

Nhận hồ sơ: email_nha

Hiện tại còn chỗ dành cho:  [label type=”label” style=”warning” title=”5 người.”]

[label type=”label” style=”info” title=”Điều kiện:”]

1) Nam hoặc nữ đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, có kinh nghiệm lập trình một dự án nào đó trên một ngôn ngữ bất kỳ.

2) Độ tuổi: 21 -> 23.

3) Chỉ được nghỉ tối đa 1 buổi, và phải tự học trước ở nhà nội dung cho buổi đó. Nếu vi phạm sẽ bị ngưng học và phải thanh toán tiền đền bù là 1,000,000 (Một triệu đồng) cho công ty Việt Vang.

4) Phải tự túc tiền đi lại, tiền ăn trưa, tiền gửi xe (5,000 VND/ngày)

5) Có máy tính lap-top mang theo, tốc độ 2.6 GHz trở lên.

[label type=”label” style=”info” title=”Quyền lợi:”]

1) Ngoài kiến thức về Java, học viên còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa công ty, đặc biệt là cách làm việc với các khách hàng Nhật Bản.

2) Nếu kết quả học tập tốt, học viên đó có cơ hội được mời làm việc tại công ty Việt Vang.

[label type=”label” style=”info” title=”Nội dung khóa học:”]

1) Giải thích chung về JSP, Servlet. ————————————————— 1 ngày.

Cài đặt môi trường Java, MySQL, Apache

2) JSP cơ bản. ——————————————————————————— 1 ngày.

Tạo form, xử lý giá trị nhập vào, vòng lặp

3) Xử lý user request ———————————————————————– 1 ngày.

Query, Header, Cookie

4) Thực hành với JSP ———————————————————————– 1 ngày.

Các kiểu dữ liệu Date, Mảng, file

Logs, DOM (XML)

5) JDBD —————————————————————————————- 1 ngày.

Kết nối DataBase

6) Thự hành với JDBC ——————————————————————– 1 ngày.

Download dữ liệu từ DataBase

7) Cơ bản về Java Servlet ——————————————————————– 1 ngày.

8) JavaBeans ——————————————————————————— 1 ngày.

Liên kết JSP – Servlet – JavaBean

9) JSTL —————————————————————————————- 1 ngày.

10) Deploy một dự án – lần 1. ———————————————————– 1 ngày.

11) Struts cơ bản. ————————————————————————— 1 ngày.

12) Thực hành với Struts 1. Và Struts 2. ———————————————- 2 ngày.

13) Deploy một dự án – lần 2. ———————————————————– 2 ngày.

14) Chuẩn bị báo cáo. ————————————————————————-2 ngày

15) Báo cáo. ————————————————————————————– 1 ngày.

16) Thời gian dự trù. —————————————————————————-2 ngày.


to-top