Kinh nghiệm mua bán 1Dương Phan Vạn Long / 13-01-2017

Nên tìm hiểu thật kĩ  thị trường, thị hiếu của khách hàng về sản phẩm mà mình muốn bán. Từ đó có thể đưa ra chiến lược, kế hoạch kinh doanh thật rõ ràng.


to-top