Kinh nghiệm mua bán 4Dương Phan Vạn Long / 13-01-2017

Không nên hạ thấp giá của sản phẩm khi có nhiều sản phẩm khác và đối thủ cạnh tranh. Thay vào đó vẫn giữ nguyên giá của sản phẩm và tăng khuyến mãi cho khách hàng.


to-top