Năm 2017, Doanh nghiệp đi thuê nhà dân để làm văn phòng cần làm thủ tục gì để hợp lý chi phíTừ Hậu Kế Nhã / 13-01-2017

1. Trường hợp doanh thu từ tiền cho thuê nhà trong năm từ 100 triệu trở xuống hoặc trung bình một tháng từ 8,4 triệu đồng trở xuống:

  • Cá nhân cho thuê
    Không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế cũng không thực hiện cấp hóa đơn lẻ nhưng phải nộp thuế Môn Bài.
  • Đối với doanh nghiệp đi thuê nhà
    Cần chuẩn bị hồ sơ như sau để được ghi nhận vào chi phí được trừ:
  • Hợp đồng thuê tài sản;
  • Chứng từ trả tiền thuê tài sản.

2. Trường hợp doanh thu từ tiền thuê trong năm trên 100 triệu:

– Cá nhân có nhà cho thuê sẽ phải nộp 3 loại thuế: Thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài…..


to-top