Release App trên App StoreHoàng Hải Triều / 13-01-2017

Khi release App thường tốn rất nhiều thời gian và bị từ chối rất nhiều lần trước khi được chấp nhận

Giải pháp: cần chuẩn bị sẵn sàng để đợi phản hồi từ Apple và sửa lỗi nếu có


to-top