SSL

Alpha SSL150.000 /năm
Lựa chọn cho website mới bắt đầu

Xem thêmDomain SSL150.000 /năm
Lựa chọn cho website blog cá nhân

Xem thêmOrganization SSL150.000 /năm
Lựa chọn cho website công ty, tổ chức

Xem thêmExtended SSL150.000 /năm
Lựa chọn cho webiste TMĐT, ngân hàng, sàn chứng khoán…

Xem thêmAlpha SSL

Domain SSL

Organization SSL

Extended SSL SSL

Chứng minh quyền sở hữu tên miền
Chứng thực tổ chức
Hiển thị thanh địa chỉ
SHA-256 & mã hóa 2048 mạnh nhất
Thời gian cấp phát 3 phút 5 phút 1-2 ngày 3-5 ngày
Bảo vệ tất cả tên miền phụ (SSL Wildcard)
Bảo vệ nhiều website (SSL SAN)
Bảo vệ website www & non-www
Con dấu bảo mật
Chi phí
1 năm 150.000 VND 150.000 VND 150.000 VND 150.000 VND
2 năm 2.355.000 VND 9.600.000 VND 14.325.000 VND 35.430.000 VND
Lựa chọn Wildcard
1 năm 3.903.750 VND 20.100.000 VND 22.200.000 VND
2 năm 6.891.000 VND 34.800.000 VND 39.000.000 VND
Lựa chọn IP quốc tế
1 năm 4.665.000 VND
2 năm 7.374.000 VND