THÔNG BÁO TRẢ SỔ BHXH

THÔNG BÁO

V/v: Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thực hiện quy định tại Luật BHXH số: 58/2014/QH13 và Công văn số: 1142/BHXH-CST V/v chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý. Giám đốc Công ty CP TV & CC GPQT Chuẩn Việt Vang thông báo về việc trả sổ bảo hiểm xã hội như sau:

  1. Công ty CP TV & CC GPQT Chuẩn Việt Vang sẽ không giữ sổ BHXH (Bảo hiểm xã hội) của người lao động kể từ ngày 16/05/2022.
  2. Các trường hợp người lao động đã nộp sổ BHXH cho công ty trước đây thì Công ty sẽ trả lại đầy đủ.
  3. Đối với lao động mới đã có sổ BHXH, công ty không yêu cầu nộp sổ BHXH mà sẽ căn cứ mã số BHXH do người lao động cung cấp để tiếp tục kê khai tham gia BHXH.
  4. Đối với lao động mới chưa có sổ BHXH, khi công ty nhận được bìa sổ BHXH từ cơ quan BHXH thì sẽ trả ngay cho người lao động.
  5. Thủ tục để nhận lại sổ BHXH tại công ty:
  6. Người lao động đến gặp trực tiếp bộ phận Nhân sự để ký tên xác nhận và nhận lại sổ BHXH
  7. Trường hợp người khác nhận thay Sổ BHXH cần cung cấp đầy đủ những loại giấy tờ sau:

– Chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người đến nhận thay sổ BHXH

– Giấy ủy quyền nhận thay sổ BHXH có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  1. Đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng nhưng vẫn không đến nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN (tờ bìa và tờ rời sổ hoặc chỉ có tờ rời chốt sổ), Công ty lập thủ tục theo phiếu giao nhận hồ 623 chuyển cho cơ quan BHXH lưu giữ theo quy định.

Kể từ thời điểm giao trả sổ, công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến sổ BHXH của cá nhân người lao động.

Toàn thể nhân viên trong Công ty thực hiện tốt thông báo này./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Để biết về Bảo hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Tai Nạn ở Việt Nam là gì mời bạn có thể tham khảo bài đăng: Bảo hiểm xã hội là gì? , Bảo Hiểm Tai Nạn là gì? 

Các quy trình nhận thủ tục sổ BHXH ở Việt Nam: Thủ tục cấp lại sổ BHXH mới nhất? Hồ sơ đăng ký cấp lại sổ BHXH theo Quyết định 1318 gồm những gì?

Bài viết liên quan