Thêm public key cho các user khác để truy cập vào serverHoàng Hải Triều / 01-11-2017

Các user bình thường (không cần quyền quản lý) có thể thêm public key cho một user khác để họ có thể truy cập được vào server đó.

Cách làm.

  • Login ssh bằng tài khoản user thường (đã có quyền access).
  • Đánh lệnh vi ~/.ssh/authorized_keys để soạn thảo file chứa các public keys của user được quyền access.
  • Copy public key của user muốn thêm vào cuối file này (nhớ ấn chữ [i] để vào mode soạn thảo file trước khi soạn thảo và ấn [ESC] để thoát khỏi mode soạn thảo (vào mode command) sau khi soạn thảo).
  • Ở mode command, ấn ZZ để lưu file và thoát.

 


to-top