Cách ghi issue trên backlog

1.      Tại sao cần để ý cách ghi:

Để ngắn gọn, dễ hiểu, không nhầm lẫn, không phải hỏi đi hỏi lại nhiều, khi thống kê cũng dễ nhìn.

2.      Cụ thể cách ghi:

2-1. Tiêu đề issue:

Ghi ngắn gọn, đúng tiêu chí, Làm cái gì, màn hình nào, logic nào.

Bắt buộc phải sư dụng động từ trong tiêu đề. Nếu có khách Nhật cùng xem thì trong tiêu đề, phần tiếng Nhật ghi trước, phần tiến Việt ghi sau:

Ví dụ (hãy đổi ngược thứ tự thành tiếng Nhật – Việt nhé)

 • Tạo màn hình AAA (cho User) – (ユーザの)AAA画面の作成
 • Sửa màn hình AAA (cho quản lý), khúc XXX – (管理者の)AAA画面のXXX部分の修正
 • Xóa phần màn hình BBB – BBB画面を削除
 • Xóa nội dung YYY trong màn hình BBB – BBB画面のYYY部分を削除取る
 • Tạo logic đăng ký mới nhân viên – スタッフの新規登録ロジックを作成
 • Sửa chức năng kiểm tra trùng số điện thoại – 電話番号の重複のチェックする機能の修正
 • Thêm message lỗi lúc xóa sản phẩm – 商品削除時のエラーメッセージ追加
 • Thay đổi định dạng email – メール本文のフォーマット変更
 • Review source code của logic kiểm tra tồn kho – 在庫確認のロジックのソースコードレビュー
 • Tạo tài liệu hướng dẫn sử dụng – ユーザマニュアルの作成
 • Chỉnh lại định dạng text màn hình thanh toán – 支払い実行画面のテキストのフォーマット修正

2-2. Nội dung issue

Ghi cụ thể, cần làm như thế nào. Câu cú rõ ràng, chấm phẩy đúng chỗ. Đặt mình vào vị trí của người đọc để hiểu tâm lý của người đọc, để biết ghi thế nào cho người đọc không nhầm lẫn, không phải hỏi lại.

2-3. Cập nhật issue, thay đổi trạng thái issue đóng issue

Khi kỹ sư hoặc Br-SE đã hoàn thành công việc thì BẮT BUỘC phải ghi nội dung cơ bản về việc mình đã làm song song với việc thay đổi “trạng thái” issue, “người phụ trách” issue

Nếu giống như nội dung issue thì chỉ cần ghi “đã làm xong – 対応しました。”.

2-4. Một vài ví dụ về tiêu đề sai

Trên đây là các ví dụ về cách đặt tiêu đề sai, đơn giản là KHÔNG CÓ CHỦ NGỮ, đọc qua không biết là “tạo mới” hay “sửa” hay “xóa” hay Làm gì.

3.      Thống kê issue bằng file excel:

Backlog có chức năng xuất các issue đang hiển thị theo điều kiện trên màn hình (ví dụ: Các issue của Category “XXXXXX”) ra file excel. Khi làm thống kê, hãy sử dụng chức năng này cho nhanh.

 

Bài viết liên quan