Dữ liệu và bảo mậtADMIN / 13-01-2017

Khi sử máy tính làm việc và những thông tin quan trọng chúng ta nên lưu ở nhiều nơi đề phòng máy tính bị hư về phần cứng và phần mềm.

Sử dụng máy tính nên cài mật khẩu, hạn chế sử dụng giấy 1 mặt, những giấy tờ quan trọng nên bỏ vào ngăn bàn và khóa lại.


to-top